Kard. Czerny: papieska encyklika przestrogą i wezwaniem do nadziei

W najnowszej encyklice Papież przypomina, że jedynym możliwym sposobem życia jest uznanie siebie za braci i zgodne z tym konsekwentne działanie. Wskazuje na to kard. Michael Czerny podkreślając, że we „Fratelli tutti” słychać głos wykluczonych, których Franciszek spotkał w czasie swego pontyfikatu.

Kanadyjski jezuita pracujący w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, gdzie zajmuje się migrantami, wskazuje też na znaczenie faktu, że encyklika została podpisana na grobie św. Franciszka, a opublikowana w jego wspomnienie. „Przesłanie tego pontyfikatu mocno wybrzmiewa również w gestach” – zauważa kard. Czerny. Przypomina, że Franciszek aż czterokrotnie pielgrzymował do Asyżu i często udaje się tam duchowo. „W encyklice mocno słychać lekcję płynącą dla nas od Biedaczyny z Asyżu” – podkreśla kard. Czerny.  

„To jest zachęta, zawarta już w samym tytule, do uznania braterstwa i zobaczenia, czego w nim nam brakuje. Stąd np. mowa o strachu przed drugim, obawami przed tymi, którzy do nas przybywają jako migranci. Ważne w tym kontekście jest nawiązanie przez Papieża do przykładu Miłosiernego Samarytanina, ponieważ on może nam pokazać, jak powinniśmy reagować i zarazem patrzeć na drugiego – mówi papieskiej rozgłośni kard. Czerny. – Ta praca nad naszym spojrzeniem jest bardzo ważna, tak samo jak modlitwa, by zostać uwolnionym od lęków i obaw. To zachęta do otwarcia się na drugiego człowieka. Encyklika przypomina, że powszechne braterstwo jest podstawą naszej percepcji rzeczywistości. Jeśli będziemy zdolni uznać w obcym brata będzie to już ważny krok.“

Kard. Czerny zachęca, by czytając najnowszą encyklikę pomyśleć o konkretnych dramatach, jakie dotykają nasz świat. Wymienia tu m.in. tragiczny pożar obozu dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. „Takie tragedie dzieją się, kiedy nie widzimy w sobie braci, ale jedynie obcych. Są wyrazem najgorszej wersji człowieczeństwa. Musimy zdać sobie sprawę nie tylko z bólu naszych braci, ale przede wszystkim z ubóstwa naszej odpowiedzi, wstydu naszej obojętności, nieudolności rządów” – podkreśla jezuita. Wskazuje, że z takich miejsc jak obóz Moria Bóg wysłuchuje wołania tych ludzi i wzywa nas do odpowiedzi na konkretne tragedie, które niestety zbyt licznie i mocno naznaczają nasze czasy. Stąd, jak zauważa jezuita, encyklika Franciszka jest konkretnym upomnieniem i przestrogą, że dalej tak nie możemy żyć.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama