Synod - konkretne propozycje

Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu wchodzi w fazę konkretnych propozycji

Obrady Synodu Biskupów przeszły dziś w drugą fazę. Na przedpołudniowej sesji ogólnej dotychczasową debatę podsumował relator generalny Zgromadzenia Specjalnego dla Bliskiego Wschodu, patriarcha koptyjski Antonios Naguib.

Relatio post disceptationem, czyli „relacja po dyskusji”, w dużej mierze pokrywa się z wprowadzeniem, którym zwierzchnik katolickich Koptów tydzień temu rozpoczął obrady. Obecny tekst jest jednak wiele obszerniejszy, gdyż relator generalny Synodu uzupełnił go, opierając się na głosach, jakie padły w auli synodalnej w pierwszym tygodniu obrad. Znacznie rozbudowany został np. paragraf o ekumenizmie. Przytacza się racje duszpasterskie (m.in. liczne na Bliskim Wschodzie małżeństwa mieszane), przemawiające za przyjęciem przez katolików i prawosławnych wspólnej daty Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zaznaczono, że pragnienie to wyrażało wielu uczestników obrad. Przyjęto też ich postulat ujednolicenia arabskich tekstów modlitw chrześcijańskich, poczynając od Ojcze nasz, i ekumeniczną propozycję wspólnego dla wszystkich chrześcijan święta nowych męczenników. Dla uniknięcia jakiegokolwiek prozelityzmu między Kościołami postuluje się ustalenie przez nie protokółu na ten temat.

Relację podsumowującą dotychczasową dyskusję kończy kwestionariusz składający się z 23 pytań. Pomogą one ojcom synodalnym przy sformułowaniu propozycji, które posłużą Papieżowi do przygotowania przyszłej adhortacji apostolskiej. Pracę nad propozycjami uczestnicy Synodu rozpoczynają już dziś popołudniu, spotkając się w 10 grupach językowych.

W pytaniach pojawia się szereg kwestii poruszonych już w czasie obrad. Oto niektóre z nich: Jak odkryć na nowo bogactwo Starego Testamentu, unikając jego tendencyjnych, politycznych interpretacji? Jak ożywić ducha misyjnego Kościołów na Bliskim Wschodzie? Jak formować przyszłych duszpasterzy, młodzież, dorosłych chrześcijan? Jak budzić powołania, których kryzys odczuwa się dziś także na Bliskim Wschodzie? Jak dostosowywać starożytne tradycje liturgiczne do dzisiejszych potrzeb? Jaką postawę mają zająć bliskowschodni chrześcijanie wobec islamskiego fundamentalizmu?

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama