Rozmowy przed papieską wizytą

W Madrycie rozpoczęło się spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Biskupi zapoznają się m. in. ze stanem przygotowań do listopadowej wizyty Papieża w Santiago de Composteli i w Barcelonie. Obrady zbiegają się także ze strajkiem generalnym w Hiszpanii.

Biskupi będą kontynuowali pracę nad dokumentem „Koordynacja parafii, rodziny i szkoły w przekazywaniu wiary”. Zapoznają się m. in. z realizacją Planu Duszpasterskiego, dystrybucją Funduszu Międzydiecezjalnego oraz budżetem na rok 2011. Ważnym punktem będzie przyjęcie tematyki i porządku obrad jesiennej sesji plenarnej episkopatu Hiszpanii.

Rada Stała zapozna się ponadto ze stanem przygotowań do papieskiej wizyty. 6 listopada Benedykt XVI przybędzie do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Composteli w ramach Kompostelańskiego Roku Świętego. Dzień później dokona konsekracji słynnej bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.

Obrady biskupów zbiegają się ze strajkiem generalnym, który zwołały na 29 września związki zawodowe. Budzi on szereg wątpliwości z racji upolitycznienia związków oraz prób skierowania strajku przeciwko opozycji.

Posiedzenie rady stałej zakończy się 30 września.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama