Ocena podróży do Czech i Polski

Podczas audiencji generalnej 24 maja w Watykanie Jan Paweł II nawiązał do niedawnej podróży do Czech i Polski

Przypomniał, że chrześcijaństwo dotarło do Polski przez Bramę Morawską. „Jednym z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych spotkań z młodzieżą" nazwał Papież spotkanie w sanktuarium maryjnym w Svatym Kopecku. Wspominając polską część pielgrzymki, Papież podkreślił jej „autobiograficzny charakter".

„Rok 2000 stanowi ważny punkt odniesienia nie tylko dla chrześcijaństwa i Kościoła - mówił Jan Paweł II. -Jest ważny również dla Europy, szczególnie w obecnej epoce. Albowiem po upadku systemów totalitarnych stara się ona być coraz bardziej wielką ojczyzną ojczyzn. Oby pamięć o historycznej Bramie Morawskiej ukazała nam Chrystusa, który stał się dla nas wszystkich bramą na drodze do życia wiecznego!"

Ojciec Święty wskazał, że znaczenie jego wizyty w Czechach rozumie się najlepiej w świetle dokumentu „Tertio millennio advenien-te". Wskazał następnie, że przygotowując się do Jubileuszu roku 2000 Kościół niejako wraca na rozmaite drogi, po jakich Chrystus wszedł w życie wielkiej rodziny ludzkiej na różnych kontynentach i w poszczególnych krajach. Jedną z tych dróg -dodał Papież - była Brama Morawska. „Tamtędy chrześcijaństwo dotarło do Polski, jak mówi tradycja, już w dziewiątym wieku, obejmując jej południowe połacie w okolicach Krakowa. Z kolei zgodnie z danymi historycznymi w wieku dziesiątym osiągając Gniezno i Poznań".

Mówiąc o polskiej części pielgrzymki, Jan Paweł II podkreślił jej „autobiograficzny charakter". „Wielką radość w tym okresie paschalnym sprawiło mi odwiedzenie tych wspólnot chrześcijańskich, które wizytowa-

łem będąc arcybiskupem i podziwianie owych wzgórz, na których odbywałem częste wycieczki".

Jan Paweł II przypomniał, że głównym celem wizyty w Czechach była kanonizacja błogosławionych Jana Sar-kandra i Zdzisławy. Raz jeszcze podkreślił, że Sarkander był „jedynie jedną z licznych ofiar zasady «cuius regio eius religio», która upoważniała sprawujących wówczas władzę - protestantów czy katolików - do narzucania swoim poddanym przynależności religijnej. W imię tej zasady dopuszczono się w Czechach i na Morawach przemocy, zarówno ze strony katolickiej, jak i protestanckiej".

Papież przypomniał na koniec spotkania ekumeniczne w Pradze i Skoczowie. „Spodziewam się - powiedział - że przyczynią się one do ekumenicznego zbliżenia chrześcijan, co stanowi jedno z wyzwań Wielkiego Jubileuszu".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama