Ziarna Słowa – Odnaleźć sens życia

Cykl krótkich audycji przypominających nauczanie Jana Pawła II.

Dziś prezentujemy fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej przed jasnogórskim szczytem 15 sierpnia 1991 r. Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży i przypomniał, że to właśnie na młodych stawia Straty Kontynent w budowaniu „wspólnego domu”.

„Dla dobra przyszłych pokoleń konieczne jest, by nowa Europa oparła się na fundamencie tych wartości duchowych, które stanowią sam wewnętrzny rdzeń jej tradycji kulturalnej. (...) W krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyków. Brak zainteresowania polityką zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych braci i sióstr jesteście posłani wy, jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o zbawieniu” – powiedział Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama