Równość nie wykluczenie. Na kolei

Niech propozycja, z którą wychodzicie do podróżnych nie prowadzi do dyskryminacji kogokolwiek tak, żeby użytkownicy nie dzielili się na tych, którzy mają więcej szczęścia lub mniej, ani na tych, którzy są w stanie lub też nie, pozwolić sobie na podróż wygodną i przyjemną. Niech wasze zaangażowanie odpowiada na podstawowe zasady równości, a nie wykluczenia. W ten sposób Franciszek apelował do kierownictwa Włoskich Kolei Państwowych, które przyjął na audiencji z okazji 10. lecia funkcjonowania pociągów dużej prędkości.

Papież podkreślił, że w ostatnim czasie widać ogromne postępy w kolejnictwie, co się wyraża ogromną prędkością przemieszczania się pasażerów, wzrostem jakości obsługi i podróży. Aby to było możliwe konieczne było odpowiednie planowanie przyszłości.

“ Taka wizja przyszłości jest owocem pogłębionego studium, które domaga się współpracy z ekspertami i dogłębnej znajomości dynamiki procesów społecznych, na które trzeba odpowiedzieć – stwierdził Ojciec Święty. - Musi ona być, jeszcze bardziej niż kiedyś, wspólną wizją rzeczywistości, problemów, ponieważ zarówno osoby indywidualne, jak i grupy, wspólnoty lokalne oraz państwa nie żyją same dla siebie, gdyż globalizacja stawia przed nami pilne zadanie zespolonego działania i współpracy. Nie jesteśmy bowiem odizolowanymi wyspami, ale przede wszystkim połączonymi naczyniami. ”

Franciszek życzył włoskim kolejom, aby były atrakcyjne, zrównoważone i solidarne. Atrakcyjność pomoże na nowe inwestycje, co przełoży się na poprawę jakości i nowe miejsca pracy. Zrównoważenie powinno dotyczyć spraw ekonomicznych, a także ochrony wspólnot, miejsc i środowiska, do których dociera kolej. Solidarność natomiast ma przyczyniać się do wsparcia rodzin oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Jakość zaś świadczonych usług winna być jednakowa dla wszystkich i wszędzie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama