Franciszek: Pełnienie dzieła Bożego wymaga cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy

Na konieczność cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy w wypełnianiu dzieła Bożego wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.

Na wstępie Franciszek podkreślił, że Dzieje Apostolskie, napisane przez św. Łukasza opowiadają o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie i ukazują zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Bohaterami Dziejów jest Słowo Boże i Duch Święty.

Papież podkreślił, że Słowo Boże jest dynamiczne, a jego moc pochodzi od Ducha Świętego i staje się ono zdolne do rozpalenia serc i wysadzenia schematów, sprzeciwów i murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. To On nadaje donośną dźwięczność i wyrazistość naszemu kruchemu ludzkiemu słowu, oraz zapewnia przepowiadaniu Kościoła, w którym żyje i działa Chrystus, wytrwałość i owocność.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie chrztu w Duchu Świętym, pozwalającego nam wejść w osobistą komunię z Bogiem i uczestniczyć w Jego powszechnej woli zbawczej, zdobywając dar zdolności, by wypowiadania słowa „jako dzieci Boże”. Zaznaczył, że ten dar jest dany za darmo i we właściwym czasie.

Franciszek przypomniał, że Zmartwychwstały zachęca swoich uczniów, aby sami nie „wytwarzali” misji, lecz oczekiwali, aż Ojciec ożywi ich serca swoim Duchem. Podkreślił, że na ten dar trzeba oczekiwać modląc się z wytrwałością we wspólnocie wierzących.

„Prośmy także i my Pana o cierpliwość oczekiwania na Jego kroki, abyśmy nie chcieli «wytwarzać» Jego dzieła i byśmy trwali posłuszni modląc się, przyzywając Ducha Świętego i pielęgnując sztukę komunii kościelnej”

Powiedział papież na zakończenie dzisiejszej katechezy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama