W centrum orędzia na Wielki Post nie ekologia, lecz serce

Choć tematem tegorocznego orędzia Papieża na Wielki Post jest ochrona stworzenia, to jednak jego centralna treść jest wciąż taka sama: wezwanie do nawrócenia serca. Zwraca na to uwagę podsekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju.

Wyjaśniając temat orędzia ks. Segundo Tejado Muñoz zauważa, że Papieżowi chodzi tu o człowieka, który żyje w pokoju i komunii z Bogiem, samym sobą, bliźnimi i stworzeniem. Problem w tym, że współczesny człowiek żyje dziś najczęściej tylko dla siebie samego. Liczą się jedynie własne przyjemności i natychmiastowa gratyfikacja. Przejawia się to w relacjach z Bogiem, bliźnimi i środowiskiem. Na tym polega grzech, którego konsekwencje widać również w degradacji przyrody. Zdaniem hiszpańskiego duchownego nie ma powodu, by mówić w tym miejscu o nowym grzechu wobec środowiska, bo zło jest wciąż to samo, wypływa ono z ludzkiego serca.

Ks. Tejado Muñoz zauważa również, że nawrócenie serca jest też pierwszym niezbędnym warunkiem walki o sprawiedliwość. Jeśli człowiek sam nie wyzwoli się z egoizmu, to walcząc o sprawiedliwość, będzie walczył jedynie dla siebie, w obronie własnych interesów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama