Prezydent Izraela w Watykanie

Papież Franciszek przyjął dziś na audiencji prezydenta Państwa Izrael Re’uwena Riwlina. Szef państwa spotkał się następnie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, któremu towarzyszył sekretarz ds. relacji z państwami abp Paul Richard Gallagher.

Oficjalny komunikat po spotkaniu, które odbyło się w bliskości 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Państwem Izrael, informuje, że omówiono pozytywne relacje między obu stronami. Wyrażono życzenie, by osiągnięto „odpowiednie porozumienia między władzami państwowymi i lokalnymi wspólnotami katolickimi w niektórych sprawach będących przedmiotem zainteresowania obu stron”.

Przypomniano także „wagę budowania większego wzajemnego zaufania w perspektywie wznowienia rokowań między Izraelczykami i Palestyńczykami, aby osiągnąć porozumienie szanujące uprawnione obu narodów”. Mówiono również „o problemie Jerozolimy, w jej wymiarze religijnym i ludzkim dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, jak też o znaczeniu zachowania jej tożsamości i powołania Miasta Pokoju”.

Zwrócono także uwagę „na sytuację polityczną i społeczną w regionie, doświadczonym różnymi konfliktami i wynikającymi z nich kryzysami humanitarnymi”. W tym kontekście „podkreślono znaczenie dialogu między różnymi wspólnotami religijnymi w celu zapewnienia pokojowego współżycia i stabilizacji”.

Stolica Apostolska i Izrael utrzymują od 1994 r. pełne stosunki dyplomatyczne. Było to rezultatem podpisania 30 grudnia 1993 r. Układu Podstawowego między obiema stronami. Cztery lata później zawarły one szeroką umowę prawną. Nie zostały jeszcze ukończone rozmowy na temat dalszych kwestii prawnych i gospodarczych. Są wśród nich m.in. zwolnienie należących do Kościoła szkół, szpitali oraz innych ośrodków użyteczności publicznej od podatków miejskich, a także status miejsc świętych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama