Papież: Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój

Rozważanie Franciszka przed odmawianą w okresie wielkanocnym modlitwą „Regina Coeli”.

„Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać różne formy ubóstwa, może ugasić napięcia i wojny, może wyplenić korupcję i przestępczość” – powiedział Franciszek w rozważaniu przed odmawianą w okresie wielkanocnym modlitwą „Regina Coeli”.

Ojciec Święty zauważył, że poniedziałek w oktawie Wielkanocy jest nazywany „Poniedziałkiem Anioła”, bo to anioł przekazał uczniom wieść o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. „Nie wystarczało ludzkie słowo. Konieczne było działanie istoty wyższej, aby przekazać rzeczywistość tak szokującą, tak niesamowitą, że zapewne żaden człowiek nie odważyłby się jej wysłowić” – podkreślił Franciszek.

Następnie papież zwrócił uwagę na rodzinny charakter dzisiejszego dnia, bo braterstwo jest owocem Paschy Chrystusa. „Bardzo ważne w naszych czasach jest ponowne odkrywanie braterstwa, tak jak było ono przeżywane w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Nie może być prawdziwej komunii i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się. Bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć autentycznej wspólnoty kościelnej lub obywatelskiej” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał słowa Pana Jezusa, który wskazał, że Jego uczniów powinna cechować miłość wzajemna. „Dlatego właśnie nie możemy zamykać się w naszej sferze prywatnej, w naszej grupie, ale jesteśmy wezwani do troski o dobro wspólne, do zadbania o naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych i usuniętych na margines. Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać różne formy ubóstwa, może ugasić napięcia i wojny, może wyplenić korupcję i przestępczość” – przypomniał papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama