Kolumbia: kluczowa rola Kościoła w procesie pokojowym

Pokój można osiągnąć nie tylko dzięki regulacjom prawnym czy układom międzynarodowym narzuconym z góry, ale także dzięki zmianom, które dokonują się oddolnie – podkreślił abp Bernardito Auza na konferncji poświęconej sytuacji w Kolumbii, jaka 2 lutego odbyła się w Nowym Jorku.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ wezwał Kolumbijczyków, aby odrzucili wszelką pokusę odwetu i przebaczyli sobie błędy przeszłości, bowiem tylko w ten sposób można przezwyciężyć kulturę przemocy.

W czasie konferencji zwrócono także uwagę na znaczącą rolę Kościoła w procesie pokojowym. Jest to możliwe dzięki jego bezstronności i umiejętności prowadzenia dialogu, a także dzięki jego obecności w niemal w każdym zakątku kraju. W terenach wiejskich, gdzie nie ma żadnych instytucji państwowych czy samorządowych, zawsze obecny jest kapłan. Znajomość zaś tego, co dzieje się w terenie, jest wielką pomocą do wspierania dialogu między rządem a rebeliantami.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg