Gaudium et Spes

Papieski list na otwarcie nowej katedry.

Jestem przekonany, że ta nowa katedra będzie mogła dać swój wkład w to, by wasz Instytut mógł być na pierwszej linii zmagań z wyzwaniami duszpasterskimi, na które musi odpowiedzieć wspólnota chrześcijańska – czytamy w liście Franciszka do prezesa Papieskiego Instytutu Teologicznego im. Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie abpa Vinceza Paglii. Okazją do jego napisania było otwarcie dziś rano nowej katedry: Gaudium et Spes.

Franciszek przypomniał w nim, że ów dokument Soboru Watykańskiego II, którego nazwę nosi nowootwarta katedra, był szczególnie bliski św. Janowi Pawłowi II, który osobiście, jako młody biskup krakowski, uczestniczył w jego wypracowaniu. Później, już w czasie swojego pontyfikatu, wiele czerpał z jego treści.

Odnosząc się do nowopowstałej katedry, Papież podkreślił, że szczególnie w naszych czasach ważne jest tworzenie nowych miejsc spotkań i dialogu, w których można byłoby zobaczyć, na ile Kościół potrafi odpowiedzieć na słowa zapisane w konstytucji Gaudium et Spes: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu” (GS 1).

Na zakończenie Franciszek życzył, aby ta nowa inicjatywa Papieskiego Instytutu Teologicznego przyczyniła się do uczynienia jeszcze bardziej widocznym piękna zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał (Evangelii gaudium, 36).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama