Sprawiedliwość królestwa Bożego

Sprawiedliwość Królestwa Bożego wyrażona w ewangelicznych błogosławieństwach była tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański.

Nawiązując do dzisiejszego czytania z Ewangelii św. Łukasza Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Jezusowym błogosławieństwom wobec ubogich, głodnych, płaczących i prześladowanych towarzyszą cztery analogiczne „biada” wobec bogatych, sytych, śmiejących się i nadstawiających ucha na pochlebstwa. Jest to zapowiedź odwrócenia porządku rzeczy po nastaniu Chrystusowego Królestwa, gdy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

„Ta sprawiedliwość i to błogosławieństwo spełnią się w «Królestwie niebieskim», czy też «Królestwie Bożym», które dopełni się na końcu czasów, ale które już jest obecne w historii – mówił Papież. – Tam, gdzie ubodzy zostają pocieszeni i zaproszeni do uczty życia, tam też objawia się już teraz Boża sprawiedliwość. To jest zadanie uczniów Pana, do którego są oni wezwani także w dzisiejszym społeczeństwie” – zachęcał Ojciec Święty.

Benedykt XVI przypomniał także o rozpoczynającym się wkrótce Wielkim Poście i o swoim liście na ten okres liturgiczny. Papieski dokument został poświęcony właśnie Bożej sprawiedliwości, która jest odmienna od klasycznego „oddania każdemu, co się mu należy”.

„Ewangelia Chrystusa pozytywnie odpowiada na ludzkie pragnienie sprawiedliwości, ale w sposób nieoczekiwany i zaskakujący – powiedział Papież. – Nie proponuje On przewrotu społecznego i politycznego, ale rewolucję miłości, której już dokonał swoim Krzyżem i Zmartwychwstaniem. Na tym opierają się błogosławieństwa, które proponują nowy horyzont sprawiedliwości rozpoczęty Wielkanocą, dzięki której możemy stać się sprawiedliwymi i budować lepszy świat” – mówił Benedykt XVI.

Ojciec Święty pozdrowił także ludy Azji obchodzące księżycowy Nowy Rok. Życzył im podtrzymania i rozwijania bogatej spuścizny wartości duchowych i moralnych silnie zakorzenionej w ich kulturach. Podobny ton, z tym, że w odniesieniu do Starego Kontynentu, zabrzmiał w papieskim słowie do Polaków: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiejsza niedziela to także święto patronów Europy, świętych: Cyryla i Metodego. Wartości, które krzewili na naszym kontynencie: znak Krzyża, Ewangelia Chrystusa i życie według niej, niech pozostaną trwałym fundamentem duchowej mocy narodów i jedności Europy. Są to wartości ważne także dla nas współczesnych. Prośmy, by święci apostołowie Słowian przewodzili nam nadal na drogach wiary. Życzę wszystkim dobrej niedzieli”.

Publikujemy za KAI pełny tekst papieskiego wystąpienia

Drodzy bracia i siostry,

Rok liturgiczny to wielka droga wiary, którą Kościół przemierza poprzedzany stale przez Dziewicę Matkę Maryję. W niedziele zwykłe drogę tę odmierza w tym roku lektura Ewangelii Łukasza, która dziś towarzyszy nam „na równinie” (Łk 6, 17), gdzie Jezus zatrzymuje się wraz z Dwunastoma i gdzie gromadzi się tłum innych uczniów oraz ludzi, przybyłych ze wszystkich stron, by Go słuchać. W takich ramach sytuuje się głoszenie „błogosławieństw” (Łk 6, 20-26; por. Mt 5, 1-12). Jezus, wzniósłszy oczy na swoich uczniów, powiada: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy... błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie... błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie... błogosławieni będziecie, gdy ludzie... podadzą w pogardę wasze imię” z Mojego powodu. Dlaczego nazywa ich błogosławionymi? Ponieważ sprawiedliwość Boża sprawi, ze zostaną oni nasyceni, pocieszeni, otrzymają zadośćuczynienie za wszelkie fałszywe oskarżenie, jednym słowem dlatego, że od tego momentu przyjmie ich do swego królestwa. Błogosławieństwa opierają się na fakcie, że istnieje Boża sprawiedliwość, która pomaga wstać temu, który został niesłusznie upokorzony i poniża tego, który się wywyższał (por. Łk 14, 11). W istocie ewangelista Łukasz, po czterech „błogosławieni wy” dodaje cztery ostrzeżenia: „biada wam, bogaczom... biada wam, którzy teraz jesteście syci... biada wam, którzy się teraz śmiejecie” oraz „biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą”, ponieważ, jak stwierdza Jezus, sprawy się odwrócą, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (por. Łk 13, 30).
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg