Watykańskie ABC

Kongregacja Nauki Wiary jest najstarszą wśród dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej. Jej zadaniem jest troska o doktrynę wiary i moralności katolickiej na całym świecie

Papież Paweł III wydał w 1542 roku konstytucję „Licet ab initio” reformującą „Świętą Inkwizycję”. Na mocy tego dokumentu powołał do życia Najwyższą Świętą Kongregację Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji inaczej zwaną Świętym Oficjum. Miała ona bronić wiary, zachować jedność, wykrywać i zwalczać fałszywe doktryny. Tworzyli ją kardynałowie i inni dostojnicy kościelni. Była najwyższym sądem odwoławczym w sprawach prowadzonych przez Inkwizycję. Koordynowała też działania kontrreformacji. Dzięki ściśle określonym zasadom działania miała zapobiec powtarzaniu błędów Hiszpańskiej Inkwizycji.

W 1908 roku papież Pius X zmienił nazwę na Świętą Kongregację Świętego Oficjum. Obecną nazwę nadał jej Paweł VI w 1965 roku.
Zgodnie z zapisem z 48 artykułu Konstytucji Apostolskiej „Pastor Bonus” ogłoszonej przez papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1998 roku obowiązkiem Kongregacji Nauki Wiary jest promowanie i ochrona doktryny wiary i moralności katolickiej na całym świecie. Wszystko, co w jakikolwiek sposób dotyka tych kwestii, należy do kompetencji Kongregacji Nauki Wiary.

Na czele Kongregacji stoi kardynał William Joseph Levada. Do 2005 roku pełnił tę funkcję kard. Joseph Ratzinger. Sekretarzem jest ks. Luis Ladaria SI. Funkcję podsekretarza od czerwca 2009 roku prłni ks. prał. Damiano Marzotto Caotortaks.

Według danych „Annuario Pontificio” w dykasterii pracuje 37 osób. Kongregacja ma 23 stałych członków – kardynałów, arcybiskupów i biskupów, a także 33 konsultorów. Ze względu na charakter zadań, prace zgromadzenia podzielone są pomiędzy cztery komisje: doktrynalną, dyscyplinarną, spraw małżeńskich i kapłańskich.

Kongregacja ma szerzyć zdrową naukę i obronę tych punktów tradycji chrześcijańskiej, które wydają się zagrożone poprzez pojawiające się nowe niemożliwe do przyjęcia doktryny.

Od kilku lat kongregacja we współpracy z Watykańskim Domem Wydawniczym wydaje w formie publikacji książkowych zbiór tomów zawierających teksty jej poszczególnych dokumentów. Na łamach L’Osservatore Romano ukazują się regularnie artykuły na temat jej pracy.

Co roku odbywa się sesja plenarna Kongregacji. Kiedy biskupi przybywają do Watykanu z odbywającą się co 5 lat wizytą „ad limina”, spotykają się z Kongregacją Doktryny Wiary, by wymienić się informacjami.
Kongregacja intensywnie współpracuje również z Papieską Komisją Biblijną i Międzynarodową Komisją Teologiczną. Szefem każdej z nich jest arcybiskup prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Cotygodniowe spotkania kongregacji odbywają się zwykle w środę. Uczestniczą w nich urzędnicy i konsultorzy.
 

Na podstawie www.vatican.va

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama