"Kto jest jedyną osobą, która nie jest krucha?"

Chcemy świata, w którym kruchość i słabość będzie uznana za istotę tego, co ludzkie, gdyż wszyscy jesteśmy istotami kruchymi, w sobie lub w swych uczuciach lub w inny widoczny sposób – powiedział Franciszek podczas niezaplanowanego wcześniej spotkania przed nuncjaturą apostolską w Bogocie.

7 września wieczorem, po Mszy św. w Parku Simona Bolivara, której przewodniczył, pod przedstawicielstwem dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej, będącym papieską rezydencją w Kolumbii, zgromadziła się grupa osób niepełnosprawnych z rodzinami, z którymi Ojciec Święty odbył krótką rozmowę i których pobłogosławił.

To krótkie nieformalne spotkanie rozpoczęło się tańcami i śpiewami w wykonaniu obecnych, którzy następnie opowiedzieli papieżowi krótko o swej sytuacji.

W odpowiedzi Franciszek podziękował im za „te piękne rzeczy, za taniec i za śpiew”, po czym poprosił dziewczynkę, aby powiedziała coś na temat kruchości. Nawiązując do jej słów stwierdził: „Chcemy świata, w którym kruchość będzie uznana za istotę tego, co ludzkie, wszyscy bowiem jesteśmy istotami kruchymi, w sobie lub w uczuciach lub w winny widzialny sposób”. Dodał, że „wszyscy potrzebujemy, aby owa kruchość była szanowana, pieszczona, leczona na ile jest to możliwe i aby przynosiła owoce innym”.

Następnie na pytanie: „Kto jest jedyną osobą, która nie jest krucha?” zebrani odpowiedzieli: „Bóg”, po czym papież wyjaśnił, że „wszyscy potrzebujemy wsparcia przez Boga, dlatego nikogo nie można odrzucać”.

Na zakończenie wezwał obecnych do wspólnego odmówienia modlitwy Zdrowaś Mario, udzielił im błogosławieństwa apostolskiego i poprosił, aby nie zapominali modlić się za niego, gdyż – jak zaznaczył – sam jest „bardzo kruchy”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie i przedstawiciele 4 organizacji skupiających osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, ich rodziny i osoby opiekujące się nimi, uczennice 3 szkół dla dziewcząt, z których dwie są przeznaczone głównie dla dzieci z rodzin ubogich oraz uczniowie innej szkoły, dzieci przygotowujące się do I komunii św. I uczęszczające na katechezę parafialną, grupy osób w starszym wieku i 10 głuchoniemych, które przekazały swe orędzie Ojcu Świętemu językiem migowym.

Śpiewał 50-osobowy chór studentów i uczniów klas maturalnych z różnych miast, któremu towarzyszyła grupa instrumentalna „Voz por vos” (Głos za was), złożona z 6 niewidomych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama