Ojciec Święty dziękuje Rycerzom Kolumba

Za obronę świętości małżeństwa i za pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

Pisze o tym watykański sekretarz stanu w przesłaniu na ich doroczną międzynarodową Najwyższą Konwencję, trwającą od 1 do 3 sierpnia w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Kard. Pietro Parolin nawiązuje do jej tematu: „Przekonani o Bożej miłości i mocy”. 

Temat ten wskazuje „źródło wszelkiego życia chrześcijańskiego i misji: nasze przekonanie, że zbawcza miłość Boża pobudza nas do dzielenia się Dobrą Nowiną o zbawieniu ze wszystkimi” – stwierdza watykański sekretarz stanu. Jest ono, jak pisze, podstawą entuzjazmu w ewangelizacji i to ono doprowadziło do założenia Rycerzy Kolumba jako dobroczynnej organizacji katolickiej mężczyzn świeckich. Kard. Parolin podkreśla wdzięczność Papieża za ich „nieustające starania w obronie świętości małżeństwa i godności życia rodzinnego. W adhortacji «Amoris laetitia» Ojciec Święty wiąże zdrową rodzinę ze zdrowym społeczeństwem. Umocnienie wartości rodzinnych przyczyni się do przezwyciężenia ogólnej brutalizacji tkanki społecznej, niepokojącej w nawet najbardziej rozwiniętych społeczeństwach”.

Franciszek dziękuje też Rycerzom Kolumba za wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. „Nikt z nas nie może pozostać ślepy na cierpienia tych, których bratobójcza przemoc i fanatyzm religijny pozbawiły domu lub zmusiły do porzucenia swej starożytnej ojczyzny” – pisze kardynał sekretarz stanu. Zauważa przy tym, że Fundusz Rycerzy Kolumba na rzecz Pomocy dla Uchodźców to wymowny znak solidarności z naszymi braćmi w wierze.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama