Światowe echa wizyty Papieża w Polsce

Wizyta Ojca św. Jana Pawła II w Polsce odbiła się szerokim echem w całym świecie. Prasa zagraniczna zamieściła liczne komentarze. Oto niektóre z nich.

Zachodnioniemiecki dziennik „Die Welt" twierdzi, że do tej pory żadna podróż papieża nie miała tak spektakularnego charakteru, jak pobyt Jana Pawła II we własnej Ojczyźnie.
Bawarski dziennik „Sueddeutsche Zeitung" pisze, że wizyta papieża w Polsce była wydarzeniem o długofalowych skutkach, które trudno jeszcze w pełni przewidzieć i ocenić. W każdym razie uprzytomniła ona tym, którzy o tym zapomnieli, że Europa jest o wiele większa od obecnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W Polsce papież śmiało przypomniał dzieje narodu, jego duchowe dziedzictwo oraz związki z innymi krajami europejskimi. W porównaniu z tym Zachodnia Europa musi się wydawać nieco małostkowa ze swymi rozterkami i kłopotami.
„Stuttgarter Zeitung" zajmuje się osobą Jana Pawła II i siłą jego promieniowania na arenie międzynarodowej. Pismo zaznacza, że w ubiegłych dziesiątkach lat świat przyzwyczaił się do tego, że papieże od czasu do czasu występowali z przestrogami oraz wzywali do pokoju i zgody, używając dostojnego języka kościelnego. Do czasu Jana Pawła II papieże nie wywierali większego wpływu na życie polityczne. Poruszali się niejako poza płaszczyzną realiów. Jednym wyjątkiem był Jan XXIII, papież pokoju, który jednak w bardzo podeszłym wieku wstąpił na Stolicę Apostolską i tylko krótko dane mu było na niej przebywać. Gdyby żył dłużej, być może w większej mierze wpłynąłby na układ stosunków w świecie. „Ale czy poprzedni papieże sprawiali wrażenie, że sprawy Kościoła i interesy katolików leżą w rękach mocnych, energicznych i Wybitnie uzdolnionych osobistości? A teraz - pisze „Stuttgarter Zeitung" - przynajmniej tak długo, jak ten papież z Polski zasiada na Stolicy Piotrowej, świat będzie musiał zmienić swą opinię o papiestwie. Jan Paweł II jest postacią o silnej, wielkiej osobowości, posiada osobistą siłę przyciągania i zdolności męża stanu. Czynnie i dynamicznie włącza się w sprawy międzynarodowe będące dotąd jedynie domeną polityków. Ten pierwszy w dziejach papież Polak, papież Słowianin, uważa, że ma do spełnienia doniosłą misję: Chodzi o odrodzenie duchowej jedności chrześcijańskiej Europy. W tym kierunku działać będzie z energią i siłą, która zadziwi jeszcze niejednego polityka.
Korespondent amerykańskiej Agencji Prasowej „Associated Press” podkreśla, że papież niesie ze sobą proste posłanie: „Otwórzcie drzwi na oścież Chrystusowi"!
Korespondent „Washington Post" pisze, że w wielkiej grupie dziennikarzy zagranicznych, którzy towarzyszyli papieżowi w jego podróży po Polsce, wielu było wręcz oszołomionych tym, co widzieli i słyszeli. Wszędzie olbrzymie rzesze ludzi pełne wyczekiwania, a później radości i entuzjazmu, przemówienia papieża łączące wątki czysto religijne z apelami o poszanowanie praw człowieka, humor papieża - wszystko to skupiało się w jedną, harmonijną, piękną całość. Każda ze scen z podróży papieża po Polsce zostanie w pamięci na całe życie.
„New York Times” zamieścił w niedzielnym wydaniu 17 stronicowy bogato ilustrowany artykuł poświęcony Janowi Pawłowi II i jego wizycie w Polsce. „Jan Paweł II - pisze dziennik - w ciągu zaledwie pół roku pontyfikatu zaczął odgrywać doniosłą rolę w świecie. (...) Ten twardy i uparty Polak, obdarzony intelektem i charyzmatami pozostawi na pewno niezatarty ślad w Kościele i na całym świecie”. W czasach powszechnej tęsknoty za wiarą i moralnością oczekuje się, że papież będzie autorytetem moralnym w życiu międzynarodowym.
„Jan Paweł II - kontynuuje dziennik - odegra znaczną rolę w rozwoju stosunków między Wschodem a Zachodem, gdyż jest mocno zaangażowany w oprawach międzynarodowych. Jego wizyta w Polsce może być pierwszym krokiem w tym kierunku. Ani Kościół, ani komuniści nie chcą traktować wizyty papieskiej jako konfrontacji”.
Zdaniem „New York Times’a” wpływ wizyty papieskiej nie ograniczy się do Polski. Papież wzbogacony ogromnymi doświadczeniami wyniesionymi z Polski, a równocześnie rozczarowany rzeczywistością kapitalizmu, tak jak ją zaobserwował w czasie swoich licznych wyjazdów zagranicznych, szuka jakiejś nowej filozofii poza marksizmem i kapitalizmem. Antropologia chrześcijańska jest określeniem często używanym przez papieża dla wyrażenia jego filozoficznego szacunku dla człowieka”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg