Dziennik pobytu Ojca św. w Polsce

CZĘSTOCHOWA, 4.VI - TRZECI DZIEŃ PIELGRZYMKI

W poniedziałek Zielonych Świąt Ojciec św. wylądował o godz. 9.30 w Częstochowie, jasnogórskim sanktuarium maryjnym. Lądowisko , helikoptera Papieża i jego świty usytuowano na placu za katedrą św. Rodziny. Wysiadającego Ojca św w. powitali biskupi okolicznych diecezji z ordynariuszem częstochowskim Stefanem Barełą na czele. Obecny był także kardynał krakowski Franciszek Macharski oraz generał OO Paulinów. Przejazd ulicami Częstochowy należał do niezapomnianych Widoków. Miasto zostało udekorowane „od stóp do głów", całą trasę pokrywały wiązanki kwiatów. Główna ulica miasta - Aleja. Najświętszej Marii Panny jak okiem sięgnąć falowała kolorowym tłumem powiewającym chorągiewkami. Ojciec św. podnosząc ręce do góry pozdrawiał i błogosławił, a także zręcznie chwytał rzucane w jego stronę kwiaty. Rozległy plac przy klasztorny był całkowicie zapełniony, a uczestników stale przybywało. Na trasach wiodących do Częstochowy trwał nieprzerwany ruch, pielgrzymi wędrowali na piechotę, ciągnęli sznurem samochodów, przybywali zobaczyć i pomodlić się z Papieżem.
Po wejściu na szczyt klasztoru, gdzie umiejscowiono ołtarz, Ojciec św w. zwrócił się do zgromadzonych tłumów: „Spełnia się wola Maryi, jestem tutaj" ― na co zebrani odpowiedzieli burzą oklasków. Po krótkim przemówieniu Papież przeszedł do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie modlił się dłuższy czas. Następnie po odpoczynku, wyszedł z powrotem na wały, gdzie został oficjalnie powitany przez Prymasa Polski. W eucharystycznej Ofierze celebrowanej przez Papieża uczestniczyli koncelebransi-ordynariusze diecezji: krakowskiej, częstochowskiej, kieleckiej, sandomierskiej, wrocławskiej, opolskiej, katowickiej i lubelskiej. W czasie Mszy św. Ojciec św. Jan Paweł II wygłosił godzinną homilię w której mówił o związaniu narodu z Matką Bożą Jasnogórską, z sanktuarium na Jasnej Górze. Mówił o szczególnej zależności l bezwzględnej ufności wyrażonych w oddaniu się narodu w niewolę Matki Boskiej, w niewolę, która mówi o pełnej wolności. Na zakończenie homilii powiedział: „W dniu dzisiejszym pozwólcie, że jako następca św. Piotra powierzę z tą samą żywą wiarą, z tą samą heroiczną nadzieją, z jaką czyniliśmy to w pamiętnym dniu 3 maja polskiego Millenium, Kościół cały Matce Chrystusa”.
Po komunii Jan Paweł II dokonał nowego aktu oddania Kościoła Matce Bożej Jasnogórskiej. Dokonał go jako Papież-pielgrzym w imieniu całego Kościoła i jako syn Kościoła w Polsce. Jako votum Ojciec Święty ofiarował złotą różę, przygotowaną dla sanktuarium jasnogórskiego przez papieża Pawła VI.
Na zakończenie uroczystości Papież Jan Paweł U udzielił apostolskiego błogosławieństwa zebranym rzeszom wiernych, prosząc wszystkich obecnych biskupów o współuczestnictwo w tym akcie. Uroczystość została zakończona hymnem „Boże, coś Polskę", natomiast zgromadzeni wierni już po jej zakończeniu śpiewali Ojcu świętemu na pożegnanie „sto lat" — pieśń, której słowa powtarzano wielokrotnie. Dziękując wiernym za te życzenia Jan Paweł II po serdecznym „Bóg zapłać" dodał, że również należy podziękować Panu Bogu za słoneczną pogodę i wiatr, które umożliwiły zebranym święcenie w tak pogodnej atmosferze Wieczernika Zielonych Świąt.
Po południu o godz. 17 przed kościołem św. Zygmunta usytuowanym na przeciwległym krańcu centralnej arterii miasta Alei NMP, biegnącej od Jasnej Góry odbyło się spotkanie diecezjan częstochowskich z Ojcem św. Biskup pomocniczy Częstochowy dr Tadeusz Szwagrzyk wraz z 21 neoprezbiterami diecezji odprawił Mszę św. koncelebrowaną. W czasie Komunii św. zgromadzeni przed kościołem na placu Nowotki i w alejach wierni z 1000-osobowym chórem i orkiestrą odśpiewali — jako hymn dziękczynienia za obecność w ich diecezji Papieża — „Magnificat".
Następnie przemówił Ojciec św. podkreślając historię i znaczenie nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego polskich parafii, którego ostatnim etapem ma być diecezja częstochowska. W drodze powrotnej do klasztoru Papież zatrzymał się na krótko w domu Biskupa częstochowskiego. Wieczorem odbył się Apel Jasnogórski, w czasie którego Ojciec św. przemówił do chorych. Przy okazji przywitał przybyłego w tym dniu do Częstochowy Prymasa Węgier ks. kard. Lekai'a.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama