Podróż do korzeni

W czasie przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w 1997 roku Ojciec Święty przybył z VI pielgrzymką apostolską do Ojczyzny.

Narodowe rekolekcje
Była to pielgrzymka, którą Polacy potraktowali jako wielkie, ogólnonarodowe rekolekcje. Słuchaliśmy, jak mówił do nas o solidarności Kościoła ze wszystkimi, którzy doznają krzywdy, są wyzyskiwani przez pracodawców albo stracili pracę i zachęcał do angażowania się w życie społeczne - w Legnicy. Wzywał do dawania świadectwa wiary w "rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, biurach, szkołach; w miejscu, gdzie człowiek się trudzi i odpoczywa" - w Gorzowie Wielkopolskim.

W Gnieźnie - przy relikwiach św. Wojciecha - uczył, że "nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona jednością ducha". Spotkał się też z prezydentami siedmiu państw Europy Środkowowschodniej, które łączy postać św. Wojciecha i jego dziedzictwo duchowe, zwracając im uwagę na wartości, które powinny decydować o kształcie jednoczącej się Europy.

W Poznaniu przypomniał młodym ludziom najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski, a następnie wezwał ich: "Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. (...) On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. (...) Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na Was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej" - zapewnił na zakończenie. Wydawało się, że młodzi ludzie zrozumieli i przyjęli papieskie nauczanie - poznańscy harcerze trzymali transparent z napisem: "Papież ma rację", a następnego dnia w Kaliszu wyróżniała się wypisana przez młodzież na transparencie obietnica: "Ojcze Święty, będziemy od siebie wymagać".
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama