Program stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Program polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację.

W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w sytuacji integracji ze strukturami europejskimi.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest ok. 1750 stypendystów w 39 diecezjach na terenie całej Polski. Nasi stypendyści pochodzą z najbiedniejszych regionów Polski. Z założenia do programu włączamy gimnazjalistów, aby poprzez wieloletnią pomoc i formację doprowadzić stypendystów do ukończenia studiów. Obecnie prawie 300 stypendystów podjęło już studia, blisko 800 osób uczy się w szkołach średnich, a ponad 400 w gimnazjach.

Wielu stypendystów Fundacji nie tylko doskonale radzi sobie z nauką szkolną, ale osiąga sukcesy na innych polach. Są wśród nich talenty muzyczne, plastyczne, sportowe, a nawet aktorskie i śpiewacze.

Stypendyści bez wyjątku angażują się w pracę dla swoich środowisk: dla parafii, szkoły, miejscowości. Podejmują wolontariat w szeregu organizacji, opiekują się ludźmi starszymi i chorymi, pomagają w nauce mniej zdolnym kolegom, udzielają się jako harcerze, animatorzy wspólnot kościelnych, współpracownicy lokalnych mediów, nawet drużyn ochotniczej straży pożarnej.

Historia programu stypendialnego
W roku szkolnym 2000/2001 Fundacja wypłacała 500 stypendiów gimnazjalistom z terenu 5 ubogich diecezji, z dużą ilością ludności z dawnych PGR-ów: Drohiczyńskiej, Ełckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Przemyskiej i Radomskiej. Od września 2001 r. program został poszerzony o Diecezję Szczecińsko-Kamieńską, a liczba stypendiów wzrosła o kolejnych 120. Od początku 2002 r. stypendiami objętych było ponad 1000 gimnazjalistów z 39 diecezji. Kolejne lata przyniosły 1200, 1350, 1600 i 1750 stypendiów.

Tempo obejmowania programem stypendialnym kolejnych terenów Polski zależeć będzie od skuteczności pozyskiwania środków finansowych od darczyńców.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |