Sympozjum "Jan Paweł II obrońca godności człowieka"

Warszawa, 28.09.2007 Kuria Metropolitalna.

W nawiązaniu do pontyfikatu Jana Pawła II w 9-tą rocznicę podpisania encykliki Fides et ratio (1998) z okazji Dnia Papieskiego (14 X 2007 r.) Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej a także Stowarzyszenie Przyjaciół Filozofii KERYX zorganizowali sympozjum "JAN PAWEŁ II OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA"

Program:
15.30
Otwarcie Sympozjum
15.40 Filozoficzny fundament godności człowieka – wskazania Jana Pawła II oraz perspektywa klasyczna (Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu)
wykład “Człowiek i jego godność w filozofii klasycznej” doc. dr hab. S. Blandzi IFiS PAN, Prezes Polskiego Towarzystwea Filozofii Systematycznej
wykład: “Godność w perspektywie socjologicznej” - dr hab. K. Korab SGGW, Prezes Konwentu Chrześcijan dla Europy
wykład: “Godność człowieka u Jana Pawła II” Prof. Evaristo Palomar – Gość Honorowy z Madrytu
wykład: “Recepcja myśli Jana Pawła II w środowiskach prawnych i politycznych w Europie Zachodniej – na przykładzie Hiszpanii” Prof. Evaristo Palomar
17.30 Przesłania: śp. Profesora Stefana Swieżawskiego (1907-2004) w stulecie urodzin o. Marie-Dominique Philippe OP (1912-2006)
17.45 Przerwa na kawę
17.45 Przerwa na kawę
18.00 PROJEKT AKWINATA: Kluby Jana Pawła II, Mazowiecki Konkurs Papieski i Konkurs Filozofii Klasycznej, cykl wykładów Święty Tomasz z lotu ptaka – mgr Marek Malisiewicz – nauczyciel filozofii i religii,
17.45 Przerwa na kawę
18.15 Dyskusja
17.45 Przerwa na kawę
18.45 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

Patronat medialny:
Radio JÓZEF, Tygodnik NIEDZIELA, Tygodnik IDZIEMY, Tygodnik GOŚĆ NIEDZIELNY

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg