Péter Erdö - arcybiskup ostrzyhomsko-budapeszteński, prymas Węgier

Urodził się 25 czerwca 1952 w Budapeszcie.

Kształcił się w prymasowskim wyższym ostrzyhomskim seminarium duchownym i w centralnym seminarium w stolicy, a także w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie zdobył doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1975 i został inkardynowany do archidiecezji ostrzyhomskiej. W latach 1977-80 kontynuował studia w Rzymie, po czym po powrocie do kraju wykładał teologię i prawo kanoniczne w swym dawnym seminarium w Ostrzyhomiu (1980-88). Po wznowieniu działalności przez Uniwersytet Katolicki im. Pazmany'ego w Budapeszcie w 1988 został tam profesorem, w 1997 dziekanem wydziału teologicznego a od 1998 jest jego rektorem.

5 listopada 1999 Papież mianował go biskupem pomocniczym diecezji Székesfehérvár i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku w Watykanie. 7 grudnia 2002 mianował go arcybiskupem archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej, z czym łączy się tytuł prymasa Węgier. Na konsystorzu 21 października 2003 został kardynałem.

Jest obecnie najmłodszym wiekowo członkiem Kolegium Kardynalskiego i gdyby został wybrany papieżem, byłby najmłodszym na tym stanowisku od czasów Klemensa XI (1700-21), który objął swój urząd w wieku 51 lat.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama