Aktualna lista kardynałów

K

KASPER Walter - Przewodniczący papieskiego kolegium ds. promocji jedności chrześcijan. Urodzony 5 marca 1933 roku w Niemczech. Posiada doktorat oraz habilitację z teologii. Wieloletni wykładowca i dziekan wydziału teologii uniwersytetu w Tubingen. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

KEELER William Henry - Arcybiskup Baltimore, USA. Urodzony 4 marca 1931 roku. Posiada doktorat z prawa kanonicznego. Aktywny działacz na rzecz dialogu między religiami, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej. Znany i doceniany za swój wkład w próby pojednania wiernych różnych wyznań. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

KITBUNCHU Michael Michai - Arcybiskup Bangkoku, Tajlandia. Urodzony 25 stycznia 1929 roku. Posiada licencjat z filozofii i teologii. Włada biegle językami: angielskim, włoskim, francuskim, chińskim i tajskim. Administrator i budowniczy kościoła w Bangkoku. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

L

LAW Bernard Francis - emerytowany Arcybiskup Bostonu, USA. Urodzony 4 listopada 1931 roku. Ukończył Harvard. Wieloletni działacz na rzecz dialogu między religiami i ekumenizmu. Autor artykułów o pojednaniu wyznaniowym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 25 maja 1985 roku.

LEHMANN Karl - Biskup Mainz, Niemcy. Urodzony 16 maja 1936 roku. Legitymuje się doktoratami z filozofii oraz teologii. Przewodniczący Konferencji Biskupów niemieckich od 1987 roku. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús - Arcybiskup Santo Domingo, Dominikana. Ordynariusz wojskowy. Urodzony 31 października 1936 roku. Od dziecka interesował się teologią, w którym to kierunku kształcił się w latach późniejszych. Pobierał nauki również z zakresu socjologii. Organizował liczne konferencje, był Przewodniczącym m.in. Konferencji na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Posiada tytuł doktora honoris causa. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1991 roku.

LÓPEZ TRUJILLO Alfonso - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Rodziny, emerytowany Arcybiskup Medellin, Kolumbia. Urodzony 8 listopada 1935 roku. Posiada doktorat z filozofii, a także ukończone kursy z zakresu teologii oraz socjologii. Przewodniczący kolumbijskiej Konferencji Biskupów. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

LOZANO BARRAGÁN Javier - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Zdrowia. Urodzony 26 stycznia 1933 roku w Meksyku. Posiada doktorat z dogmatów teologii. Wykładał teologię i historię w seminarium duchownym. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

LUSTIGER Jean-Marie - emerytowany Arcybiskup Paryża, Francja. Urodzony 17 września 1926 roku (rodzice byli polskimi Żydami). Uzyskał stopnie naukowe z teologii oraz filozofii (m.in. na Sorbonie). Wielki entuzjasta propagowania wiary wśród studentów, niezłomny w głoszeniu praw człowieka. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 2 lutego 1983 roku.

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama