Aktualna lista kardynałów

P

PANAFIEU Bernard - Arcybiskup Marsylii, Francja. Urodzony 26 stycznia 1931 roku. Aktywny działacz na rzecz dialogu między religiami i nowych trendów w wierze. Przewodniczący Rady ds. Dialogu z Islamem. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

PASKAI László, O.F.M. - emerytowany Arcybiskup Budapesztu, Prymas Węgier. Urodzony 8 maja 1927 roku. Posiada doktorat z teologii, wieloletni wykładowca i nauczyciel. Entuzjasta dialogu na temat wiary z młodymi ludźmi. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 28 czerwca 1988 roku.

PELL George - Arcybiskup Sydney, Australia. Urodzony 8 czerwca 1941 roku. Posiada doktorat z filozofii, stopień magistra pedagogiki oraz licencjat z teologii. Wieloletni Przewodniczący Caritasu w Australii. Zaangażowany w przekładanie tekstów liturgicznych na język angielski. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

PENGO Polycarp - Arcybiskup Dar-es-Salaam, Tanzania. Urodzony 5 sierpnia 1944 roku. Posiada doktorat z teologii, wykłada w seminariach duchownych. Aktywnie wspiera działania mające na celu propagowanie chrześcijaństwa w Tanzanii. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

PHAM MINH MÂN Jean-Baptiste - Arcybiskup Than-Phô Hô Chí Minh, Wietnam. Urodzony w 1934 roku. Prekursor i orędownik wiary chrześcijańskiej w Wietnamie. Stworzył seminarium duchowne. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 października 2003 roku.

POLETTO Severino - Arcybiskup Turynu, Włochy. Urodzony 18 marca 1933 roku. Posiada licencjat z teologii. Działa w fundacjach pomagającym rodzinom, borykającym się z problemami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

POMPEDDA Mario Francesco - emerytowany prefekt apostolskiego Trybunału Najwyższego, Włochy. Urodzony 18 kwietnia 1929 roku. Posiada doktorat z teologii oraz licencjat z tajemnic pisma świętego. Ściśle związany z trybunałami kościelnymi. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 2001 roku.

POUPARD Paul - Przewodniczący papieskiej Rady ds. Kultury. Urodzony 30 sierpnia 1930 roku we Francji. Studiował na Sorbonie, gdzie obronił doktoraty z teologii oraz historii. Wieloletni pracownik naukowy, rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu. Działacz na rzecz dialogu z ateistami i agnostykami. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 27 maja 1985 roku.

PUJATS Janis - Arcybiskup Rygi, Łotwa. Urodzony 14 listopada 1930 roku. Człowiek nauki, autor wielu książek i publikacji religijnych. Włada biegle sześcioma językami: łotewskim, rosyjskim, polskim, litewskim, niemieckim oraz łacińskim. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 21 lutego 1998 roku.

PULJIĆ Vinko - Arcybiskup Sarajewa, Bośnia i Hercegowina. Urodzony 8 września 1945 roku. Wykształcony w zakresie filozofii oraz teologii, aktywnie działa na rzecz szerzenia wiary chrześcijańskiej. W czasie wojny przetrzymywany w niewoli. Aktywny w środkach przekazu, orędownik dobrej nadziei. Wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II, 26 listopada 1994 roku.

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama