Pastores dabo vobis

Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie

WPROWADZENIE :.

ROZDZIAŁ I - Z LUDZI WZIĘTY :.

FORMACJA KAPŁAŃSKA WOBEC WYZWAŃ SCHYŁKU DRUGIEGO TYSIĄCLECIA :.


Kapłan w swoich czasach :.

Ewangelia w dzisiejszych czasach: nadzieje i przeszkody :.
Młodzi wobec powołania i formacji kapłańskiej :.
Ewangeliczne rozeznanie :.

ROZDZIAŁ II - NAMAŚCIŁ MNIE I POSŁAŁ :.

NATURA I MISJA KAPŁAŃSTWA SŁUŻEBNEGO :.

Spojrzenie kapłana :.

Kościół - tajemnica, Komunia i misja :.
Podstawowa relacja z Chrystusem głową i pasterzem :.
W służbie Kościoła i świata :.

ROZDZIAŁ III - DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE :.

ŻYCIE DUCHOWE KAPŁANA :.


"Szczególnie" powołanie do świętości :.

Upodobnienie do Jezusa Chrystusa głowy i pasterza oraz miłość pasterska :.
Życie duchowe a sprawowanie posługi :.
Życie kapłańskie i radykazlim ewangeliczny :.
Przynależność do Kościoła lokalnego i poświęcenie się temu :.
"Odnów w ich sercach Ducha Świętości :."

ROZDZIAŁ IV - CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE :.

POWOŁANIE KAPŁAŃSKIE W DUSZPASTERSTWIE KOŚCIOŁA :.

Szukać Jezusa, pójść za nim, pozostać z nim :.

Kościół i dar powolania :.
Dialog powołania: inicjatywa Boga i odpowiedź człowieka :.
Treść i środki duszpasterstwa powołań :.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania kapłańskie :.

ROZDZIAŁ V - USTANOWIŁ DWUNASTU, ABY MU TOWARZYSZYLI :.

FORMACJA KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA :.

TOWARZYSZYĆ CHRYSTUSOWI NA WZÓR APOSTOŁÓW :.

I. WYMIARY FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ

Formacja ludzka fundamentem całej formacji kapłańskiej :.
Formacja duchowa: zjednoczenie z Bogiem i poszukiwanie Chrystusa :. Formacja intelektualna: zrozumienie wiary :.
Formacja duszpasterska: udział w miłości Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza :.

II. ŚRODOWISKA FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ :.
Wspólnota formacyjna wyższego seminarium :.
Niższe seminarium oraz inne formy duszpasterstwa powołań :.

III. ODPOWIEDZIALNI ZA FORMACJĘ KAPŁAŃSKĄ :.
Kościół i biskup :.
Wspólnota wychowawcza seminarium :.
Wykładowcy teologii :.
Wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy młodzieżowe :.
Kandydat do kapłaństwa :.

ROZDZIAŁ VI - PRZYPOMlNAM CI, ABYŚ ROZPALIŁ NA NOWO CHARYZMAT BOŻY, KTÓRY JEST W TOBIE :.

STAŁA FORMACJA KAPŁANÓW :.

Teologiczne uzasadnienie formacji stałej :.

Głęboki sens stałej formacji :.
Bez względu na wiek i warunki życia :.
Odpowiedzialność za formacje stała :.
Czas, formy i środki formacji stałej :.

ZAKOŃCZENIE :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama