Słowo Episkopatu Polski

Osierocona stolica świętego Piotra znów ma Najwyższego Pasterza. Sprawdzają się słowa Chrystusa Pana: „Nie zostawię was sierotami".

Kardynałowie Świętego Kolegium Kościoła Rzymskiego, zgromadzeni na konklawe w kaplicy Sykstyńskiej, kierowani światłem Ducha Świętego, wyłonili ze swego grona człowieka - godnego następcę świętego Piotra - Biskupa Rzymskiego.
Jak wiadomo, jest nim Karol kardynał Wojtyła, dotychczasowy arcybiskup metropolita krakowski, syn Narodu Polskiego. Kościół Polski, jako żywa cząstka Kościoła Powszechnego, oddał swego syna na służbę całej ludzkości na najwyższym urzędzie Namiestnika Chrystusowego. Nowy Papież przyjął imię Jana Pawła II, co wskazuje, że chce On kierować Kościołem i służyć ludzkości w duchu swych wielkich poprzedników Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, a przede wszystkim w duchu Ewangelii i wierności Chrystusowi. Wskazanie przez Święte Kolegium Kardynalskie Polaka, po raz pierwszy w dziejach Kościoła, na urząd papieski uwydatnia, że Duch Boży nie zna barier językowych, narodowych, rasowych, kulturowych, politycznych. Kościoły lokalne tworzą jeden święty Kościół Powszechny. Każdy z nich poprzez swych synów wnosi cząstkę swego bogactwa duchowego do wspólnego skarbca całego Kościoła. Kościół święty w Polsce związany od przeszło tysiąca lat ścisłymi więzami z Biskupem Rzymskim, pełniąc zbawczą misję zleconą mu przez Chrystusa, chce służyć wszystkim ludziom, jest otwarty na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w pełnieniu posługi całemu społeczeństwu, Narodowi i wszystkim ludziom bez względu na granice.
Sługa Kościoła krakowskiego i całej Polski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, powołany został na Sługę Sług Bożych. Wierzymy, że jest to dzieło nie tylko Ducha Świętego, ale także Maryi Matki Kościoła i Pani Jasnogórskiej, którą tak gorąco miłuje nowo wybrany Papież. Wierzymy także, że jest to dzieło modlitwy całego Narodu Polskiego, który otrzymuje nagrodę swej wierności Bogu i żywej religijności.
Raduje się cały Kościół z wyboru nowego Papieża. Powody do szczególnej radości ma Kościół w Polsce i cały Naród Polski. Radujemy się dlatego także, że polski Kardynał został Biskupem Rzymskim w okresie przygotowań do uroczystości 900-lecia męczeńskiej śmierci biskupa męczennika — św. Stanisława — na stolicy krakowskiej i w okresie przygotowań do jubileuszu 600-lecia obecności Matki Bożej w obrazie jasnogórskim w Częstochowie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że w tych uroczystościach Papież Jan Paweł II weźmie udział i będzie przeżywał z nami radości jubileuszowe. Chcemy wspierać Go naszymi gorącymi modlitwami, aby mógł kierować mężnie nawą Kościoła Świętego w tym trudnym okresie kończącego się dwudziestego wieku.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Autopromocja