Papież do księży: Bądźcie darem

Życie kapłana ma o tyle sens "jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty służąc każdemu, kto jest w potrzebie" - pisze Jan Paweł II w ogłoszonym właśnie wielkoczwartkowym Liście do Kapłanów.

W dokumencie skoncentrowanym wokół wyzwań, przed jakimi stają kapłani w związku z trwającym w Kościele Rokiem Eucharystii, Jan Paweł II wzywa kapłanów do świętości.

Ojciec Święty przypomina na wstępie, że list ten ogłaszany jest w szczególnych warunkach, gdy przebywa on "na leczeniu i rehabilitacji w szpitalu, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa. W tym duchu pragnę rozważyć wraz z Wami niektóre aspekty naszej kapłańskiej duchowości."

Dalej Papież zastanawia się w jakiej mierze sprawowanie Eucharystii winno kształtować życie każdego z kapłanów. Przypomina, że wzorcem dla każdego z nich winno być "całkowite darowanie się Chrystusa, które ma swoje źródło w trynitarnym życiu Boga-Miłości, osiąga swój najwyższy wyraz w ofierze na Krzyżu, której sakramentalną antycypacją jest Ostatnia Wieczerza."

Jan Paweł II w stwierdza, że życie kapłana ma sens: "jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty służąc każdemu, kto jest w potrzebie". Dodaje, że tego właśnie oczekiwał Jezus od swych apostołów oraz tego też oczekuje od kapłana Lud Boży.

Następnie Papież przypomina kapłanom, ze sprawowanie Eucharystii winno być dla nich wezwaniem do nieustannego czynienia postępów na drodze doskonałości. "Świętość bowiem jest pełnym wyrazem zbawienia. Tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy się wiarygodnymi głosicielami zbawienia" - pisze.

Jan Paweł II mówi o wymaganiach związanych z sakralnym wymiarem życia kapłanów, gdyż sprawują oni Najświętszą Ofiarę "in persona Christi". Tak więc "Świętość powinna być widoczna w całym stylu bycia, ale przede wszystkim w sposobie celebrowania". "Uczmy się tego w szkole świętych" - apeluje Ojciec Święty.

Wzywa również kapłanów do nieustannego rozwijania swego zapału misyjnego. "Nieustanne odnawianie świadomości, że wolą Chrystusa było ofiarowanie zbawienia wszystkim, nie może nie ożywiać w naszej duszy zapału misjonarskiego, zachęcając każdego z nas do stawania się «wszystkim dla wszystkich, żeby ocalić przynajmniej niektórych»" - pisze Papież.

Jan Paweł II z troską odnosi się również do kwestii powołań kapłańskich.

"Z pewnością nie zabraknie powołań, jeśli podniesie się jakość naszego życia kapłańskiego, jeżeli będziemy bardziej święci, bardziej radośni, bardziej gorliwi w naszym posługiwaniu. Kapłan « zdobyty » przez Chrystusa (por. Flp 3, 12) z większą łatwością « zdobywa » innych, by zdecydowali się podjąć tę samą przygodę" - czytamy w papieskim "Liście do kapłanów".

Na zakończenie swego Listu Ojciec Święty wskazuje na wzór Maryi, jako tej, która może pomóc kapłanom "rozmiłować się" w wielkości tajemnicy eucharystycznej.

"Modlę się do Niej zatem za Wami wszystkimi, zawierzam Jej szczególnie najstarszych, chorych, tych, którzy przeżywają trudności. Pragnę podczas tej Wielkanocy w Roku Eucharystii powtarzać każdemu z Was bliskie i uspokajające słowa Jezusa: «Oto Matka twoja» (J 19, 27)" - pisze Jan Paweł II.

Na zakończenie Listu Papież udziela swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim kapłanom.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg