Anioł Pański: O Eucharystii i służbie jedności

Dziesięć dni po wyjściu ze szpitala papież Jan Paweł II osobiście poprowadził niedzielną modlitwę Anioł Pański.

W rozważaniach przed modlitwą mówił o znaczeniu Eucharystii oraz o podstawowym zadaniu jego pontyfikatu, jakim jest „służba na rzecz jedności Kościoła”. Przypomniał, że zadaniem papieża jako następcy św. Piotra Apostoła jest „umacnianie braci w wierze”.

Podajemy pełny tekst rozważań Papieża:

„Drodzy Bracia i Siostry,

1. Ćwiczenia duchowe, rekolekcje wielkopostne, w których wziąłem udział wraz z licznymi moimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej, zakończyły się wczoraj uroczystą Eucharystią, a następnie adoracją Najświętszego Sakramentu.

Eucharystia jest źródłem, z którego komunia łącząca członki mistycznego Ciała Chrystusa czerpie ciągle nową siłę.

2. W tej perspektywie nabiera pełnej wymowy szczególne zadanie powierzone Piotrowi i jego następcom: posługa Piotrowa jest zasadniczo służbą na rzecz jedności Kościoła. "Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój" (Mt 16, 18). Z tą obietnicą Pana współbrzmią inne jego budujące słowa: "Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustawała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci" (Łk 22, 32).

3. "Paś baranki moje. Paś owce moje" (J 21, 15.16. 17). Szczególnie żywo odczuwam w sercu to zaproszenie Jezusa, kiedy kontempluję Tajemnicę eucharystyczną. Jemu, Dobremu Pasterzowi, powierzam cały Lud Boży w wielkopostnej pielgrzymce ku Wielkanocy.

W tradycyjnej modlitwie Anioł Pański prosimy o wsparcie Maryję, Matkę Kościoła”.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu błogosławieństwa zebranym Papież pozdrowił pielgrzymów. „Niech Bóg będzie z wami”, powiedział do pielgrzymów z Murske Sobote w słoweńskiej Stranicy. Ojciec Święty zwrócił się też do pielgrzymów z Polski: „Pozdrawiam moich Rodaków obecnych na placu św. Piotra oraz w Polsce. Szczęść Boże!”. Wszystkim życzył radosnej niedzieli.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama