Encykliki Jana Pawła II

Pierwszą encykliką napisaną przez Papieża była encyklika "Redemptor hominis" (Odkupiciel człowieka) podpisana 4 III 1979 r. Od tego czasu minęło prawie 25 lat i przybyło w tym czasie jeszcze 13.

* „Redemptor hominis” :. (Odkupiciel człowieka) - 4 III 1979 r.,

* „Dives in misericordia” :. (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) - 30 XI 1980 r.,

* „Laborem exercens” :. (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) - 14 IX 1981 r.,

* „Slavorum Apostoli” :. (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy śś. Cyryla i Metodego) - 2 VI 1985 r.,

* „Dominum et vivificantem” :. (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) - 18 V 1986 r.,

* „Redemptoris Mater” :. (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła) - 25 III 1987 r.,

* „Sollicitudo rei socialis” :. (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”)> - 30 XII 1987 r.,

* „Redemptoris missio” :. (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) - 7 XII 1990 r.,

* „Centesimus annus” :. (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) - 1 V 1991 r.,

* „Veritatis splendor” :. (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) - 6 VIII 1993 r.,

* „Evangelium vitae” :. (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) - 25 III 1995 r.,

* „Ut unum sint” :. (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) - 25 V 1995 r.,

* „Fides et ratio” :. (Wiara i rozum) - 15 X 1998 r.,

* „Ecclesia de Eucharistia” :. (Kościół z Eucharystii) - 17 IV 2003 r.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg