Pontyfikat Jana Pawła II w statystyce

Czy wiecie że ...

* Papież odbył 102 pielgrzymki zagraniczne do 129 krajów świata i 143 podróże apostolskie po Włoszech. Najczęściej podróżował w 1982 roku, kiedy 7 razy udawał się w podróż zagraniczną. Najdłuższa była 32. - na Daleki Wschód i do Oceanii. Trwała od 18 listopada do 1 grudnia 1986 r. Ojciec Święty odwiedził też 303 parafie rzymskie.

* Jan Paweł II otrzymał 10 doktoratów honoris causa:

1982 r. - Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge (Anglia) i Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia)

1983 r. - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1986 r. - Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Franciszkańskiego w Steubenville (USA)

2000 r. - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

2001 r. - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2003 r. - Wydziału Prawa Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

* Podczas 8 zwyczajnych konsystorzy publicznych - w latach 1979, 1983, 1985, 1988, 1991, 1994, 1998, 2001 - Papież mianował 203 kardynałów, w tym 2 in pectore. 31 kolejnych, których nominacje zostały ogłoszone 28 września br., Jan Paweł II kreuje na konsystorzu zwołanym na 21 października. Wśród wszystkich kardynałów jest 9 Polaków: Franciszek Macharski, Władysław Rubin, Józef Glemp, Henryk Gulbinowicz, Andrzej Maria Deskur, Adam Kozłowiecki, Zenon Grocholewski, Marian Jaworski, Stanisław Nagy. Odbyło się także 6 nadzwyczajnych konsystorzy kardynałów - w latach 1979, 1982, 1985, 1991, 1994, 2001 oraz 15 synodów biskupów.
Oprac. na podst. „L’Osservatore Romano”

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg