CENTESIMUS ANNUS

Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum Novarum

Spis treści:

WPROWADZENIE :.
ROZDZIAŁ I. ZNAMIENNE RYSY ENCYKLIKI RERUM NOVARUM :.
ROZDZIAŁ II. KU „RZECZOM NOWYM” NASZYCH CZASÓW :.
ROZDZIAŁ III. ROK 1989 :.
ROZDZIAŁ IV. WŁASNOŚĆ PRYWATNA I POWSZECHNE PRZEZNACZENIE DÓBR :.
ROZDZIAŁ V. PAŃSTWO I KULTURA :.
ROZDZIAŁ VI. CZŁOWIEK JEST DROGĄ KOŚCIOŁA :.

PRZYPISY :.

 ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO CZCIGODNYCH BRACI W EPISKOPACIE DO KAPŁANÓW I RODZIN ZAKONNYCH DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
W SETNĄ ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUMCzcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

WPROWADZENIE

1.
Stulecie encykliki mojego Poprzednika Leona XIII, zaczynającej się od słów Rerum novarum [1], zwraca uwagę na fakt o wielkim znaczeniu dla współczesnych dziejów Kościoła, a także dla mojego pontyfikatu. Istotnie, data ogłoszenia tej encykliki, poczynając od czterdziestej aż po dziewięćdziesiątą rocznicę, była zaszczytnie wyróżniana przez uroczyste Dokumenty Papieży. Rzec zatem można, jej historyczną drogę wyznaczały systematycznie ogłaszane inne pisma, które przypominały ją, a jednocześnie aktualizowały [2]

Podejmując tę tradycję w stulecie ogłoszenia encykliki, na prośbę licznych biskupów, instytucji kościelnych, ośrodków studiów, przedsiębiorców i ludzi pracy, którzy zwracali się do mnie we własnym imieniu i jako członkowie różnych stowarzyszeń, pragnę przede wszystkim spłacić dług wdzięczności całego Kościoła wobec wielkiego Papieża Leona XIII i jego „nieśmiertelnego Dokumentu” [3] Pragnę również ukazać, że życiodajne soki, obficie płynące z tego korzenia, nie wyczerpały się z biegiem lat, ale wręcz przeciwnie, stały się jeszcze bardziej owocne. Świadczą o tym różnego rodzaju inicjatywy, które poprzedziły obchody tej rocznicy, towarzyszą jej i będą realizowane w przyszłości - inicjatywy Konferencji Episkopatów, organizacji międzynarodowych, uniwersytetów i instytutów akademickich, stowarzyszeń zawodowych oraz innych instytucji i osób w wielu krajach całego świata.

2. W ramach tych obchodów, niniejsza encyklika ma być dziękczynieniem Bogu, od którego zstępuje „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały” (Jk 1, 17), za to, że posłużył się Dokumentem wydanym przed stu laty przez Stolicę Piotrową, aby w Kościele i w świecie dokonać tak wiele dobra i tyle zapalić świateł. Pragnę tu upamiętnić encyklikę Leona XIII, a zarazem encykliki i inne pisma moich Poprzedników, dzięki którym zachowała ona aktualność oraz siłę oddziaływania, i które złożyły się na to, co zostało nazwane „doktryną społeczną”, „nauczaniem społecznym” czy też „Magisterium społecznym” Kościoła.

O wielkim znaczeniu tego nauczania mówią dwie encykliki, które ogłosiłem w poprzednich latach mojego pontyfikatu: Laborem exercens o pracy ludzkiej i Sollicitudo rei socialis o aktualnych problemach rozwoju ludzi i narodów [4].

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama