Wstańcie, Chodźmy! - biskupie wspomnienia Papieża

O nowej książce Papieża Jana Pawła II opowiada ks. dr Antoni Świerczek, dyrektor diecezjalnego Wydawnictwa Świętego Stanisława w Krakowie

- Za kilka dni na rynku ukaże się kolejna książka napisana przez Jana Pawła II. Wydaje ją Wydawnictwo Świętego Stanisława. Ksiądz Dyrektor z pewnością zna już jej treść...
- Nie zdradzając szczegółów powiem tyko, że w tej książce jest wiele fragmentów, które skłoniły mnie do głębokiej refleksji.

- Wiadomo, że dotyczy okresu biskupiej posługi w Krakowie obecnego Papieża. Czy to oznacza, że to książka głównie dla duchownych?
- Jest to książka adresowana do wszystkich, bowiem mówiąc o trudnych czasach i okolicznościach, w jakich Karolowi Wojtyle przyszło sprawować posługę biskupią, pokazuje życie Kościoła krakowskiego. A z tego wprost wynika przesłanie, jak realizować swoją wiarę w konkretnych okolicznościach. Każdy człowiek wierzący odnajdzie dla siebie bardzo wiele bogatego w treść materiału do refleksji.

- Książka nosi tytuł: ”Wstańcie! Chodźmy”. To jakieś wezwanie do przezwyciężenia bierności. Czy to prawda?
- Tak, to prawda. Tytuł jest bardzo dynamiczny. Pokazuje, że chrześcijanin powinien iść za Chrystusem. Książka ma o tyle specyficzny wymiar, że autor mówi w niej o czasach, gdy był biskupem w Krakowie. Opowiada o swojej biskupiej posłudze, ale to nie jest książka tylko o biskupstwie i nie jest skierowana tylko do biskupów. Papież pisze o czasach i okolicznościach, jakie towarzyszyły jego posłudze biskupiej w Krakowie. Wspomina też o osobach, z którymi wtedy się spotykał. Jest jakby świadectwem tego, jak on pełnił swoją posługę. Równocześnie Ojciec Święty pokazuje, w jaki sposób każdy człowiek powinien realizować swoją drogę wiary.

- W ciągu 15 lat pasterzowania bpa Karola Wojtyły w Krakowie dochodziło do wielu napięć między ówczesną władzą a Kościołem, mówiąc ogólnie. Wystarczy wspomnieć o walce o krzyż w Nowej Hucie, budowie nowych świątyń w Mistrzejowicach czy Bieńczycach, obchodach Millennium. Czy Ojciec Święty wspomina o tych wydarzeniach?
- Znaczna część papieskiej książki jest poświęcona sprawie nowohuckiej, dotyczącej Mistrzejowic i Bieńczyc. Ale jest w niej mowa także o wielu innych trudnych momentach i problemach, z którymi przyszło się borykać biskupowi krakowskiemu. Wiele spraw, które opisuje Ojciec Święty może być odkryciem dla kogoś, kto w tamtych wydarzeniach nie uczestniczył bezpośrednio. I to jest bardzo ciekawe i cenne w tej książce. Dlatego bardzo polecam jej lekturę zwłaszcza młodym ludziom, którzy nie przeżyli czasów komunizmu.

- Czy wiadomo o motywach, jakimi kierował się Jan Paweł II, gdy pisał tę książkę? ”Dar i tajemnica” na przykład powstała z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Ojca Świętego. Czy jest może jakaś specjalna okazja napisania tej książki?
- Jest nią przede wszystkim rocznica jubileuszu posługi biskupiej obecnego Papieża. We wstępie Ojciec Święty napisał, że ponieważ książka ”Dar i tajemnica” została dobrze przyjęta przez czytelników i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a wiele razy proszono go o to, aby kontynuował refleksję o swoim życiu, zdecydował się na napisanie kolejnej książki. Można powiedzieć, że jest to druga część ”Daru i tajemnicy”. Powstawała ona w marcu i lipcu ubiegłego roku.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama