Jedność w wielości

Damaszek, 6 maja, godz. 20.40

Podczas spotkania, które odbyło się 6 maja wczesnym popołudniem w siedzibie Patriarchatu greckokatolickiego w Damaszku Jan Paweł II, wobec zgromadzonych tam patriarchów i biskupów Syrii, wyraził podziw dla zgodnej współpracy chrześcijan w Syrii. "Raz jeszcze pragnę wyrazić mój podziw dla harmonii istniejącej między chrześcijanami Syrii" - powiedział Papież i wskazał na obecność Morana Mor Ignacego Zakki I Iwasa, patriarchy Kościoła syryjskoprawosławnego oraz patriarchy Ignacego IV z Kościoła syryjskokatolickiego.

Ojciec Święty przypomniał niedawne oświadczenie Ignacego IV o głębi braterskiej komunii, która istnieje między Kościołami chrześcijańskimi w tym kraju. Jan Paweł II powiedział, że wywołało ono w nim "głębokie wzruszenie". Chrześcijanie żyjący w tym kraju rzeczywiście w wielu sprawach bardzo ściśle współpracują ze sobą, a ekumenizm bardziej jest praktykowany "na dole" niż deklarowany oficjalnie. Porozumienie dotyczy nie tylko spraw związanych z życiem sakramentalnym, ale również działalności społecznej. Na stosunkach państwoĐKościół kładzie się wyraźnym cieniem niewyjaśniona do dziś sprawa nacjonalizacji w latach 60. należących do różnych wyznań szkół.

Papież odwiedzając wspólnoty chrześcijańskie mówił głównie o drodze prowadzącej do jedności, na którą powinni wstąpić wszyscy uczniowie Jezusa. Jedność w przekonaniu Ojca Świętego jest nie tylko potrzebna samemu Kościołowi, ale również powinna być świadectwem dla wyznawców islamu. "Prawdziwe porozumienie, które istnieje między patriarchami, biskupami i dostojnikami Kościołów oraz wspólnot kościelnych jest pięknym świadectwem chrześcijańskiej miłości w kraju, w którym większość obywateli wyznaje religię muzułmańską" - przypomniał chrześcijańskim biskupom Jan Paweł II, wskazując także na bogactwo Kościołów katolickich w Syrii, które "reprezentują tyle wielkich i bogatych tradycji chrześcijańskiego Wschodu".

Zachęcił też wszystkich hierarchów, by "mimo trudności, które mogą wystąpić, kontynuowali tę współpracę, poszerzali ją i nasilali", aby zapewnili lepszą pasterską posługę wiernym oraz rzeczywiste dzielenie się duchowymi skarbami swych tradycji. Ojciec Święty wskazał także na problemy, z jakimi borykają się duchowni chrześcijańskich Kościołów Syrii. "Pasterzom zapewne nie brakuje trosk, najbardziej dotkliwa niewątpliwie jest emigracja tak wielu chrześcijańskich rodzin i młodych ludzi" - powiedział Papież. Jan Paweł II zachęcał duchownych, aby "ukazywali młodzieży własnym przykładem, że chrześcijańskie wartości umysłu i serca bardziej mogą uczynić ludzi szczęśliwymi aniżeli dobra materialne". "Przekazujcie młodzieży ludzkie i chrześcijańskie ideały" - zaapelował Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |