Przypowieść o zaczynie

Kazachstan, Astana godz. 14.00

Po Mszy św. Ojciec Święty udał się do Nuncjatury Apostolskiej w Astanie, gdzie spotkał się i zjadł obiad w towarzystwie Episkopatu Środkowej Azji. W skierowanym do zebranych biskupów przesłaniu stwierdził m. in.: "Doświadczenia małych chrześcijańskich wspólnot Azji Środkowej po komuniźmie ich obecna sytuacja jako mniejszości przywodzi na myśl ewangeliczną przypowieść o zaczynie, który powoduje wzrost ciasta (por. Mt 13, 33).

Zaczyn wydaje się nieznaczny, ale potrafi przemienić wszystko. To przekonanie winno ożywiać także waszą działalność pasterską i pomagać wam w trudnym i doniosłym zadaniu "plantatio Ecclesiae". Na tych ziemiach, ponownie otwartych dla Ewangelii, priorytetowym celem waszej misji apostolskiej winno być ze wszech sił głoszenie Ewangelii i dalsze umacnianie organizacji Kościoła. Ostatnie ustanowienie Administracji Apostolskich oraz Misji "sui iuris", dzięki którym Kościół uzyskał widzialność i zwartość, stanowi początek obiecującego etapu ewangelizacji. Pragnę więc, drodzy Ordynariusze wyrazić wdzięczność i podziw dla waszego wysiłku.

Dziękuję również kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, które opuściły swoją ojczyznę, by w duchu autentycznej solidarności kościelnej poświęcić się misyjnemu zadaniu na tych ziemiach. Życzę wam, aby wielkoduszne zaangażowanie kościelne was wszystkich zostało nagrodzone obfitymi żniwami dobra. Niech was, najdrożsi, nie opuszcza świadomość, że pośród tych narodów bogatych w wielowiekowe tradycje kulturalne i religijne jesteście znakiem miłości Boga. "Miłujcie się nawzajem" - to temat tej mojej pasterskiej wizyty. W imieniu naszego wspólnego Nauczyciela i Pana kieruję dzisiaj do was to zaproszenie: "Miłujcie się wzajemnie". Troszczcie się o zachowanie pomiędzy wami tej jedności, którą pozostawił nam w swoim testamencie Chrystus ( J 17, 21. 23).

Kościół zdobędzie serca ludzi, jeżeli, jak u początków głoszenia Ewangelii, okaże się otwartym domem, w którym panuje braterska jedność. Na pierwszym miejscu, drodzy Pasterze tych Kościołów, twórzcie jedność pomiędzy sobą. Chociaż jeszcze nie stanowicie konferencji biskupów w pełnym znaczeniu, starajcie się przy pomocy wszelkich środków zaprowadzić formy skutecznej współpracy, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać duszpasterskie zasoby (...) Dziesięć lat temu Kazachstan zdobył upragnioną niepodległość. Lecz jak nie mieć na uwadze pozostawionego przez dawny reżim osłabienia wartości? Długa zima panowania komunistycznego z zamiarem wykorzenienia Boga z serca człowieka często zabijała duchowe treści kultur tych narodów. W ten sposób odnotowuje się ubóstwo ideałów, które szczególnie osłabia ludzi w obliczu wnoszonych przez Zachód mitów konsumizmu i hedonizmu. Te wyzwania społeczne i duchowe wymagają odważnego porywu misyjnego. ".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama