Przemówienie powitalne Jana Pawła II na lotnisku

Chcę skorzystać z okazji, by oddać hołd wielkiemu dziedzictwu historii i wiary, które naznaczyły Waszą historię - powiedział Jan Paweł II w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Tarbes.

Panie Prezydencie,
Drodzy bracia biskupi,
Panie i Panowie, szanowni dostojnicy, zebrani tu

1.
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi po raz drugi przybyć na tę umiłowaną ziemię we Francji i skierować do was moje życzenia łaski i pokoju. Powodem mojego przybycia jest celebracja 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Z wielkim wzruszeniem chcę także zjednoczyć się z milionami pielgrzymów, którzy każdego roku przybywają do Lourdes z wszystkich stron świata, by przedstawić Maryi intencje – prośby o pomoc i wstawiennictwo – które przynoszą w swoim sercu.

2. W drodze do tego świętego miejsca na pierwszym miejscu chciałbym przekazać swoje serdeczne pozdrowienie Panu Prezydentowi Republiki, a także synom i córkom tej szlachetnej ziemi, którzy obecnie przeżywają 60-lecie desantu aliantów w Prowansji. Życzę, aby te obchody przyczyniły się do zbudowania harmonii pomiędzy ludźmi i uwypukliły konieczność zgody pomiędzy ludźmi i zaangażowania na rzecz wspólnego poszukiwania i budowy pokoju.

Z radością wspominam moje poprzednie wizyty we Francji i chcę skorzystać z okazji, by oddać hołd wielkiemu dziedzictwu historii i wiary, które naznaczyły Waszą historię. Nie mogę nie wspomnieć wielkich świętych tej ziemi, mistrzów chrześcijańskiej myśli, szkół duchowości, licznych misjonarzy, którzy opuścili swą ojczyznę, aby głosić światu Chrystusa Pana. Zwracam się z ufnością w stronę dzisiejszej wspólnoty chrześcijańskiej, która wspaniałomyślnie przyjmuje zaproszenie do umiłowania naszych czasów w mądrości i nadziei, która pochodzi z Ewangelii.

3. Kościół katolicki pragnie zaoferować społeczeństwu specyficzny wkład w budowanie świata, w którym wielkie ideały wolności, równości, braterstwa będą mogły stworzyć bazę społecznego życia w poszukiwaniu nieustającym dążeniu ku wspólnemu dobru.

Powierzam te życzenia wstawiennictwu młodej Bernadetty Soubirous, pokornej córki tego regionu i proszę dla całego kraju przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi o wstawiennictwo Boga, które jest rękojmią teraźniejszości i przyszłości w dobrobycie i w spokoju.

(tłum MŁ)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama