Łzy Papieża

Prosto z Lourdes od naszego specjalnego wysłannika ks. Marka Łuczaka

Kiedy Ojciec Święty uklęknął przed figurą Najświętszej Maryi Panny, na jego twarzy pojawiły się łzy. – Jestem jednym z was – mówił do chorych. – Wasze modlitwy czynię swoimi.Ojciec Święty chciał, by jego pielgrzymka wyglądała tak jak pielgrzymka wszystkich chorych i cierpiących. Składa się na nią modlitwa różańcowa, procesja z pochodniami i osobista medytacja. Obecne są wszystkie symbole towarzyszące zwykle pielgrzymom: światło i woda (Papież napił się ze źródła, które odkryła św. Bernadetta). Nawet zamieszkał w tym samym miejscu, gdzie swój czas spędzają obłożnie chorzy i cierpiący pielgrzymi.

Liczba pielgrzymów w Lourdes każdego roku sięga 6 milionów. Ludzie przybywają tu z pięciu kontynentów. To czyni z Groty najczęściej odwiedzane miejsce w świecie. Wśród pielgrzymek można spotkać zarówno grupy indywidualne, jak i zorganizowane. Te ostatnie mają zasięg międzynarodowy, narodowy oraz regionalny. Swój udział przy organizowaniu pielgrzymek mają biura podróży, stowarzyszenia religijne oraz parafie. Coraz więcej jest także pojedynczych pielgrzymów, którzy odwiedzają to miejsce poza wszelkimi strukturami.

Francuzi stanowią 39,40% pielgrzymów, 26,49% przyjeżdża tu z Włoch, 6,95% z Hiszpanii, 4,69% z Anglii, 4,53% z Irlandii, 4,08% z Niemiec, 3,46% z Belgii, 1,53% z Ameryki, 1,12% z Azji. Choć w Polsce to się może wydawać nieprawdopodobne, naszego kraju nie uwzględniono w oficjalnym zestawieniu danych. Pochodzą one z oficjalnych źródeł sanktuarium, więc nie ma mowy o fałszerstwie. Można to tłumaczyć jedynie dużą odległością, jaka oddziela nas od Pirenejskiego sanktuarium.

Ogromna liczba chorych odwiedzających to miejsce wymaga niemałego zaangażowania służb. Każdego roku na własną rękę przybywają tu setki wolontariuszy, którzy płacą za podróż i pobyt, by pomagać niepełnosprawnym w przeżyciu religijnym. Zadaniem specjalnych miejsc szpitalnych i wolontariuszy jest nie tylko troska o kondycję fizyczną podopiecznych. Ze względu na specyfikę miejsca – do ich obowiązku należy umożliwienie chorym zapoznanie się z przesłaniem Lourdes oraz uczestnictwo w obchodach liturgicznych.

Tak wielką ilość pielgrzymów tłumaczą cuda, jakie przez wieki się dokonały za sprawą Matki Bożej. Ludzie szukają tu nie tylko uzdrowienia z fizycznych dolegliwości, ale także oczyszczenia swego serca, odwagi do powstania na nowo oraz radości życia.

Według ankiety przeprowadzonej wśród pielgrzymów przybyłych do Lourdes w 2003 roku dominują motywacje związane z życiem duchowym i względami humanitarnymi. Znamienne, że jeśli nawet w pierwszym rzędzie spodziewają się fizycznego uzdrowienia, to mają także nadzieję na uzdrowienie duchowe. Wśród korzyści z pielgrzymowania wymieniają także możliwość zwrócenia się ku innym i nawiązania z nimi głębszych relacji. Na szczególną uwagę zasługuje francuska Pielgrzymka Narodowa trwająca od 11 do 16 sierpnia. Jest organizowana z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku uroczystościom przewodniczy kardynał Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu. Organizuje je zgromadzenie asumpcjonistów.

Wizyta Jana Pawła II tegorocznej pielgrzymce dodaje szczególnego znaczenia. Co ciekawe, choć organizatorzy nie wiedzieli o planowanej wizycie, za hasło przewodnie wybrano następujące słowa: „Pan jest moją skałą”, zaś tutejszy biskup zachęcił do rozważania tekstu z Pisma Świętego: „I na tej skale zbuduję mój Kościół”.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama