Papież modli się o jedność chrześcijan Ziemi Świętej

Rozważania przed modlitwą maryjną „Regina Caeli" w Ammanie, po Mszy św. w Ammanie

Drodzy przyjaciele,

Podczas Mszy św. mówiłem o profetycznym charyzmacie kobiet jako niosących miłość, nauczycielek miłosierdzia i czyniących pokój. Najwspanialszym przykładem cnót kobiecych jest Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia i Królowa Pokoju. Zwracając się teraz do niej, prośmy o Jej macierzyńskie wstawiennictwo dla wszystkich rodzin tych krajów, aby były prawdziwymi szkołami modlitwy i miłości.

Prośmy Matkę Kościoła, aby z miłosierdziem wejrzała na wszystkich chrześcijan tych krajów, aby za Jej wstawiennictwem stanowili rzeczywiście jedno w wyznawanej wierze i składanym świadectwie. Prośmy Tę, która tak wielkodusznie odpowiedziała na wezwanie anioła i przyjęła swe powołanie do stania się Matką Boga, aby dała dziś odwagę i moc wszystkim młodym ludziom, rozpoznającym swoje powołanie, żeby również oni mogli wielkodusznie się poświęcić, wypełniając wolę Pana.

W okresie wielkanocnym przyzywamy Najświętszą Dziewicę jako Królową Nieba. Będąc owocem odkupienia dokonanego mocą śmierci i zmartwychwstania swego Syna, Ona także została wyniesiona do wiecznej chwały i ukoronowana na Królową Nieba. Ogromnie ufając w moc Jej wstawiennictwa, z radością w sercu i miłością do naszej Matki Zawsze Dziewicy, zwracamy się teraz do Niej, prosząc o Jej modlitwy.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama