**DZIEŃ SZÓSTY PIELGRZYMKI**

Podróż apostolska do Kamerunu i Angoli

Komentarz do wizyty:
* Kościół nieznudzonych :. - komentarz Andrzeja Macury
Wszystko jest tam bardziej autentyczne. I nędze, i lęki, i krzywdy, i chęć zmian.


Wydarzyło się
* Minister ds. Rodziny Angoli liczy, że kobiety będą kierować rodzinami :.
* Benedykt XVI broni równej godności mężczyzny i kobiety :.
* Ojciec Święty broni równej godności mężczyzny i kobiety :.
* Luanda: kard. Bertone spotkał się z rodzinami ofiar :.
* Benedykt XVI wzywa Angolczyków do pojednania i odbudowy kraju (opis) :.
* Modlitwa "Anioł Pański”: niech Maryja Panna wyjedna pokój i zbawienie dla ludzi w Angoli :.
* Modlitwa wiernych w sześciu językach :.
* Przedstawiciele władz i dyplomaci na Mszy papieskiej w Luandzie :.
* Przybyłem do Afryki właśnie po to, aby głosić orędzie przebaczenia, nadziei i nowego życia w Chrystusie :.
* Bendykt XVI modli się za dwoje młodych ludzi, krórzy zginęli przed wczorajszym spotkaniem :.
* Angola: ok. pół mln osób na papieskiej Mszy św. w Luandzie :.
* L'Osservatore Romano: Papież Benedykt XVI obnażył „ideologiczne kłamstwo” :.

Dokumentacja
* Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Luandzie :. Przybyłem do Afryki właśnie po to, aby głosić orędzie przebaczenia, nadziei i nowego życia w Chrystusie – powiedział Benedykt XVI w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. w Luandzie. Wezwał mieszkańców Angoli do podjęcia trudu pojednania i odbudowy kraju po latach wojny domowej, do wierności prawu Bożemu i do gestów miłości wobec sąsiadów, „bez względu na rasę, przynależność etniczną czy język”.
* Słowa papieża Benedykta XVI na Anioł Pański :. Tu, w Afryce Południowej, chcemy prosić Naszą Panią w sposób szczególny, aby uprosiła pokój, nawrócenie serc i zakończenie konfliktu w pobliskim regionie Wielkich Jezior. Niech Jej Syn, Książę Pokoju, ulży cierpiącym, pocieszy płaczących i umocni wszystkich, którzy prowadzą trudny proces dialogu, rokowań i zaprzestanie przemocy.
* Przemówienie Benedykta XVI nt. promocji kobiet :. Benedykt XVI zaapelował o uznanie, potwierdzenie i obronę równej godności mężczyzny i kobiety. Papież spotkał się w kościele św. Antoniego z przedstawicielkami katolickich ruchów na rzecz promocji kobiet Angoli.

Plan na dziś
10:00
- Msza św. z biskupami należącymi do Międzyregionalnego Spotkania Biskupów Południowej Afryki (błonia Ciamangola; homilia Ojca Świętego); Modlitwa Anioł Pański (rozważanie Ojca Świętego);
16:45 - spotkanie z przedstawicielami ruchów katolickich zajmujących się promocją kobiet (kościół św. Antoniego; przemówienie Ojca Świętego);
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama