Angola: Benedykt XVI broni równej godności mężczyzny i kobiety

Benedykt XVI zaapelował o uznanie, potwierdzenie i obronę równej godności mężczyzny i kobiety. Papież spotkał się dziś po południu w leżącym na przedmieściach Luandy kościele św. Antoniego z przedstawicielkami katolickich ruchów na rzecz promocji kobiet Angoli.

W imieniu zgromadzonych Ojca Świętego powitał odpowiedzialny w Angoli za duszpasterstwo świeckich, abp José de Queirós Alves. Przypomniał o zniszczeniach niedawnej wojny domowej. Do najważniejszych bieżących wyzwań zaliczył sprawę obrony życia w obliczu poważnego problemu aborcji, ocalenie jakości życia wobec zagrożenia rozwoju społecznego, ubóstwa i braku opieki zdrowotnej oraz budowanie społeczeństwa bardziej braterskiego. Podkreślił, że wiele kobiet, pomimo tragedii wojny pozostało wiernych swemu powołaniu i zaangażowało się w kobiece ruchy kościelne.

Benedykta XVI pozdrowiły także przedstawicielki ruchów na rzecz promocji kobiet. Podkreśliły, że kobieta w ich ojczyźnie padła ofiarą przemocy, niesprawiedliwości i niezrozumienia. W tym kontekście konieczne jest umacnianie równych praw kobiety i mężczyzny oraz humanizacja poszczególnych środowisk.

Ojciec Święty w darze dla parafii św. Antoniego przekazał na ręce jej proboszcza krzyż.

Benedykt XVI wezwał angolskie kobiety do stawania po stronie życia. Zauważył, że często za ich dramatem kryje się brak wrażliwości i odpowiedzialności ze strony mężczyzn. Tymczasem w Bożym planie relacje między kobietą a mężczyzną winny być podporządkowane miłości. „Kobieta jest innym «ja» wspólnego człowieczeństwa. Trzeba uznać, potwierdzić i bronić równej godności mężczyzny i kobiety” – stwierdził papież.

Benedykt XVI wskazał, że kobieta i mężczyzna są wezwani do życia w głębokiej wspólnocie, we wzajemnym uznaniu i darze z samych siebie, dostrzegając swą komplementarność. Geniusz kobiecy sprawia, że w świat zdominowany przez technikę można wnosić wartości ludzkie. Także w rejonach zniszczonych przez wojnę „kobiety niemal zawsze podtrzymują ludzkiej godności, bronią rodziny oraz strzegą wartości kulturalnych i religijnych”. Ojciec Święty wskazał na dwa przykłady: heroicznej postawy zmarłej w 2004 r. Angolki Teresy Gomes, przywódczyni wiernych broniących w latach 1975 i 1976, w obliczu marksistowskiej rewolty praw Kościoła oraz włoskiej lekarki Marii Bonino, która zmarla w czasie epidemii, by ratować dzieci w Angoli.

Papież opowiedział się za przyznaniem kobietom pełnego prawa do czynnego udziału we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Jednak uznanie ich roli w sferze publicznej nie powinno podważać ich niezastąpionej funkcji w łonie rodziny. Jednocześnie Benedykt XVI podkreślił odpowiedzialność za rodzinę ojców i małżonków. Otaczanie rodziny opieką należy do podstawowych zadań Kościoła – przypomniał katolickim ruchom na rzecz promocji kobiet Ojciec Święty.

W modlitwie wiernych podjęto różne wyzwania, przed którymi stają angolskie kobiety. Wymieniono ich rolę nauczycielek modlitwy oraz przekazicielek życia i wartości, żądanie poszanowania ich godności i roli kobiet w budowaniu pokoju, solidarności i obronie życia, zapewnienie im odpowiedniej formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, potrzebę właściwej opieki dla matek samotnych oraz zapewnienia autentycznej sprawiedliwości społecznej, aby nigdy więcej nie dochodziło do molestowania, gwałcenia czy ucisku kobiet.


Całość spotkania i liturgii uświetniał śpiew chóru kobiet ubranych w biało-niebieskie stroje.Papież otrzymał w prezencie makietę kościoła św. Antoniego, obraz i wyroby angolskiego rękodzieła.


Spotkanie zgromadziło kilkaset osób, które po brzegi wypełniły świątynię, i znacznie więcej chętnych, którzy nie dostali się do środka i śledzili przebieg spotkania na ekranach na zewnątrz. Wśród zebranych przeważały kobiety, ale nie brakło również mężczyzn - młodych i starszych - którzy nie chcieli stracić okazji ujrzenia z bliska Ojca Świętego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama