Tu, w Afryce Południowej, chcemy prosić Naszą Panią w sposób szczególny, aby uprosiła pokój ...

Słowa papieża Benedykta XVI na Anioł Pański

Umiłowani bracia i siostry!

Teraz, na zakończenie naszej celebry eucharystycznej i gdy moja wizyta duszpasterska w Afryce zbliża się już do swego zakończenia, zwracamy się ku Maryi, Matki Odkupiciela, aby błagać Ją o Jej, pełne miłości, wstawiennictwo za nas, nasze rodziny i za cały świat. W modlitwie Anioł Pański przypominamy bezwarunkowe „tak” Maryi wobec woli Bożej. Dzięki posłuszeństwie wiary Dziewicy Syn przyszedł na świat, aby przynieść nam przebaczenie, zbawienie i życie w obfitości. Stawszy się człowiekiem, we wszystkim podobnym do nas, z wyjątkiem grzechu, Chrystus nauczył nas godności i wartości każdego członka rodziny ludzkiej. Umarł za nasze grzechy, aby zjednoczyć nas wszystkich w rodzinie Bożej.

Nasza modlitwa wznosi się dzisiaj z Angoli, z Afryki i obejmuje cały świat. Ze swej strony mężczyźni i kobiety ze wszystkich części świata, włączający się w naszą modlitwę, kierują swój wzrok na Afrykę, aby ten wielki kontynent, tak pełen nadziei, ale też tak bardzo spragniony sprawiedliwości, pokoju oraz zdrowego i całościowego rozwoju, mógł zapewnić swemu ludowi przyszłość postępu i pokoju. Dzisiaj polecam waszym modlitwom przygotowania do Drugiego Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, które jest przewidziane na koniec tego roku. Oby katolicy tego kontynentu, pod natchnieniem wiary w Boga i ufając obietnicom Chrystusa, mogli stawać się coraz bardziej zaczynem nadziei ewangelicznej dla wszystkich osób dobrej woli, które kochają Afrykę, które poświęcają się materialnemu i duchowemu wzrostowi jej synów oraz szerzeniu pokoju, pomyślności, sprawiedliwości i solidarności dla dobra wspólnego.

Niech Maryja Panna, Królowa Pokoju, nadal przewodzi ludowi Angoli w wypełnianiu zadania pojednania narodowego po niszczycielskich i nieludzkich doświadczeniach wojny domowej. Niech Jej błagania Matki wyjednają wszystkim Angolczykom łaskę prawdziwego przebaczenia, poszanowania innych i współpracy, która może poprowadzić naprzód wielkie dzieło odbudowy. Święta Matko Boża, która przedstawiasz nam swego Syna, naszego brata, przypominaj nam, chrześcijanom przybyłym ze wszystkich stron, o obowiązku kochania naszego bliźniego, bycia budowniczymi pokoju, o tym, że jako pierwsi mamy przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciw nam, jak również, gdy nam wybaczają.

Tu, w Afryce Południowej, chcemy prosić Naszą Panią w sposób szczególny, aby uprosiła pokój, nawrócenie serc i zakończenie konfliktu w pobliskim regionie Wielkich Jezior. Niech Jej Syn, Książę Pokoju, ulży cierpiącym, pocieszy płaczących i umocni wszystkich, którzy prowadzą trudny proces dialogu, rokowań i zaprzestanie przemocy. Z tą ufnością zwróćmy się teraz do Maryi, naszej Matki i odmawiając modlitwę Anioł Pański, módlmy się o pokój i zbawienie całej rodziny ludzkiej.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama