Przybywam do was jako pasterz

Przemówienie Benedykta XVI na lotnisku w stolicy Kamerunu, Jaunde

Tutaj w Kamerunie, gdzie katolicy stanowią ponad jedną czwartą mieszkańców Kościół może dobrze prowadzić swą misję pociechy i pojednania. W ośrodku kard. Léger’a będę mógł osobiście przekonać się o trosce duszpasterskiej tego Kościoła lokalnego o osoby chore i cierpiące. Szczególnie należałoby sobie życzyć, aby osoby chorujące na AIDS mogły w tym kraju otrzymywać bezpłatne leczenie. Innym istotnym aspektem posługi Kościoła jest edukacja: możemy dziś dostrzegać owoce wysiłków całych pokoleń nauczających misjonarzy, gdy podziwiamy dzieło pełnione przez Uniwersytet Katolicki Środkowej Afryki, stanowiący znak wielkiej nadziei dla przyszłości tego regionu.

Trzeba bowiem pamiętać, że Kamerun jest ziemią nadziei dla wielu kobiet i mężczyzn regionu Afryki centralnej. Zostały tutaj przyjęte tysiące uchodźców, uciekających z krajów zniszczonych przez wojnę. Jest to ziemia życia, gdzie rząd jasno opowiada się w obronie praw dzieci mających się urodzić. Jest to ziemia pokoju: poprzez prowadzony dialog Kamerun i Nigeria rozwiązały spór o półwysep Bakassi. W ten sposób ukazały światu, że cierpliwa dyplomacja może przynieść dobre owoce. Jest to młody kraj, kraj błogosławiony ponieważ ma młodą ludność, pełną żywotności, zdecydowaną budować świat bardziej sprawiedliwy i pokojowy. Słusznie mówi się o Kamerunie jako o „Afryce w miniaturze”, gdzie mieszka ponad dwieście różnych grup etnicznych, zdolnych do harmonijnego współżycia. To właśnie są motywy do dziękczynienia i wychwalania Boga!

Przybywając dziś do was, modlę się, by Kościół, tutaj i w całej Afryce, mógł nadal wzrastać w świętości, w służbie pojednania, w sprawiedliwości i w pokoju. Modlę się, by dzięki obradom II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów zajaśniały żywym płomieniem dary, jakie Duch rozlał w Kościele w Afryce. Modlę się za każdego z was, za wasze rodziny i wszystkich waszych bliskich i proszę, byście złączyli się ze mną w modlitwie za wszystkie ludy tego olbrzymiego kontynentu.

Niech Bóg błogosławi Kamerun!

I niech Bóg błogosławi Afrykę!

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama