Niech Bóg błogosławi Amerykę

Niech Bóg błogosławi Amerykę - tymi słowami, nawiązującymi do jednej z najbardziej znanych patriotycznych pieśni amerykańskich, Benedykt XVI zakończył swe przemówienie pożegnalne na lotnisku w Nowym Jorku. 20 kwietnia późnym wieczorem czasu miejscowego na lotnisku im. J. F. Kennedy'ego odbyła się ceremonia pożegnania papieża.

Panie Wiceprezydencie,
Szanowni Przedstawiciele Władz,
Drodzy Bracia w Episkopacie,
Drodzy Bracia i Siostry,

Nadeszła chwila pożegnania się z waszym krajem. Dni, które spędziłem w Stanach Zjednoczonych, były bogate w liczne i niezapomniane doświadczenia gościnności Amerykanów.

Pragnę wyrazić wam wszystkim swoją głęboką wdzięczność za wasze uprzejme przyjęcie. Z radością byłem świadkiem wiary i pobożności wspólnoty katolickiej w tym narodzie.

Dodało odwagi spotkanie z przywódcami i przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich i innych religii, toteż jeszcze raz zapewniam was o swoim uznaniu i swoim szacunku.

Jestem wdzięczny prezydentowi Bushowi za to, że przybył, aby mnie pozdrowić na początku mej wizyty i dziękuję wiceprezydentowi Cheneyowi za jego obecność tutaj w chwili mojego odlotu. Władze cywilne, pracownicy i wolontariusze w Waszyngtonie i Nowym Jorku wielkodusznie poświęcili swój czas i energię, aby zapewnić spokojny przebieg mojej wizyty na każdym jej etapie i za to wyrażam swe głębokie podziękowanie burmistrzowi Waszyngtonu Adrianowi Foleyowi i burmistrzowi Nowego Jorku Michaelowi Bloombergowi.

Ponawiam swe życzenia i swą modlitwę wobec przedstawicieli stolicy biskupiej Baltimore – pierwszej archidiecezji oraz stolic w Nowym Jorku, Bostonie, Filadelfii i Louisville w tym jubileuszowym roku. Niech Pan nadal napełnia was błogosławieństwami w następnych latach.

Wszystkim moim braciom w biskupstwie, Mons. DiMarzio, biskupowi Brooklynu, kierownictwu i personelowi Konferencji Biskupiej, którzy wnieśli na wiele sposobów wkład w przygotowanie tej wizyty, jeszcze raz wyrażam swe uznanie za ich żmudne zaangażowanie i oddanie.

Z wielką miłością pozdrawiam jeszcze raz księży i osoby zakonne, diakonów, seminarzystów i młodzież oraz wszystkich wiernych w Stanach Zjednoczonych i zachęcam ich do trwania w dawaniu radosnego świadectwa o Chrystusie – naszej nadziei, naszym Panu i Zmartwychwstałym Zbawicielu, który wszystkie rzeczy czyni nowymi i daje nam życie w obfitości.

Jednym z najbardziej znaczących momentów mojej wizyty była możliwość skierowania słowa do Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. Dziękuję sekretarzowi generalnemu Ban Ki-moonowi za jego uprzejme zaproszenie i za przyjęcie mnie. Ogarniając spojrzeniem sześćdziesiąt lat, jakie upłynęły od ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dziękuję za to wszystko, co Organizacja zdołała osiągnąć, aby bronić i wspierać podstawowe prawa każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w każdym zakątku świata i zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do dalszego niezmordowanego dokładania starań, aby propagować sprawiedliwe pokojowe współistnienie ludów i narodów.

Wizyta, którą dziś rano złożyłem na Ground Zero, pozostanie głęboko wyryta w mej pamięci, gdy będę nadal się modlił za tych, którzy polegli i za tych, którzy cierpią z powodu skutków tragedii, do której doszło w 2001 r.

Modlę się za wszystkich w Stanach Zjednoczonych i naprawdę na całym świecie, aby przyszłość przyniosła więcej braterstwa i solidarności, rosnący wzajemny szacunek oraz odnowę wiary i ufności w Bogu, naszym Ojcu, który jest w niebie.

Z tymi słowami pożegnania pozostawiam was, prosząc, abyście pamiętali o mnie w swych modlitwach, gdy jednocześnie ja zapewniam was o moim uczuciu i mojej przyjaźni w Panu.

Niech Bóg błogosławi Amerykę.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama