Ekumeniczne spotkanie w kościele św. Józefa(fotorelacja)

Do odważnego dawania chrześcijańskiego wiary i nieulegania tendencjom do wypaczonego rozumienia doktryny chrześcijańskiej wezwał dziś papież Benedykt XVI. Przemawiając do 250 przedstawicieli wyznań protestanckich i Kościoła prawosławnego w nowojorskim kościele św. Józefa papież wskazał, że współczesnej kulturze zagraża rozpowszechniona ideologia sekularyzmu.


Papież Benedykt XVI przybył do kościoła św. Józefa w Nowym Jorku, gdzie będzie przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu i wygłosi przemówienie do 250 przedstawicieli wyznań protestanckich i Kościoła prawosławnego z Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych.


W świątyni położonej na górnym Manhattanie obecnych jest także kilkudziesięciu reprezentantów Kościoła katolickiego, szczególnie zaangażowanych w dialog ekumeniczny.


W drzwiach świątyni papieża powitał kard. Edward M. Egan, metropolita nowojorski oraz ks. John Sulllivan, administrator kościoła św. Józefa. Parafia została utworzona w XIX w. z inicjatywy Amerykanów niemieckiego pochodzenia.


Czas na modlitwę


... a także na śpiew


Papież wygłosił przemówienie, poprzedzone czytaniem fragmentu Listu św. Pawła do Efezjan, w którym Apostoł zachęcał do jedności Ducha i pogłębienia więzi między wyznawcami.


„Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4, 5-6) – usłyszeli zgromadzeni w kościele na Manhattanie.


Na spotkanie przybyła córka pastora Martina Lutera Kinga. Ojciec Święty przez chwile wdał się z nia w rozmowę.


Konferencja Episkopatu USA od dziesięcioleci prowadzi dialog z wieloma Kościołami i wspólnotami chrześcjańskimi uczestnicząc w wielu wspólnych przedwięwzięciach. Jednym z ostatnich jest stowarzyszenie “Chrześcijańskie Kościoły Razem”. W jego skład wchodzą katolicy, prawosławni, główne wyznania protestanckie, ewangelikalne oraz zielonoświątkowcy.


To pierwsza w historii USA struktura skupiająca zdecydowaną większość działających tu wyznań chrześcijańskich. Jej celem jest m.in. wypracowywanie wspólnego stanowiska zarówno wobec kwestii religijnych jak i społecznych.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama