Czuję, że ten tak piękny kraj i jego ludzie stali mi się jeszcze bardziej bliscy

Wizyta Benedykta XVI do Austrii, Wiedeń 9 września 2007 r.

Panie Prezydencie Federalny,
członkowie austriackiego rządu federalnego,
przedstawiciele władz administracyjnych,
czcigodny Księże Kardynale,
drodzy współbracia w biskupstwie,
szanowne Panie i Panowie!


W chwili pożegnania z Austrią, na zakończenie mojej pielgrzymki z okazji 850-lecia narodowego sanktuarium maryjnego Mariazell, powracam myślami i wdzięcznym sercem do tych dni bogatych w przeżycia. Czuję, że ten tak piękny kraj i jego ludzie stali mi się jeszcze bardziej bliscy. Dziękuje z serca moim współbraciom w biskupstwie, rządowi, jak i tym wszystkim odpowiedzialnym za życie publiczne, a także licznym wolontariuszom, którzy przyczynili się do powodzenia organizacji tej wizyty. Życzę wszystkim obfitego udziału w łasce, jaka została nam dana w tych dniach. Szczere podziękowanie kieruję do Pana Prezydenta Federalnego, za słowa, którymi mnie obdarzył w czasie tego pożegnania i za to, że towarzyszył mi w czasie tej pielgrzymki.

Mogłem ponownie zaznać Mariazell jako szczególnego miejsca łaski, miejsca, które w tych dniach przyciągnęło do siebie nas wszystkich i umocniło nas wewnętrznie na naszą dalszą drogę. Wielka liczba tych, którzy uczestniczyli wraz z nami w święcie w bazylice, w miasteczku i w całej Austrii, musi być dla nas zachętą do patrzenia z Maryją na Chrystusa i do podjęcia, jako osoby, na które Bóg spogląda z miłością, przyszłości tego kraju, kontynentu i całego świata. Już początek i wspólna modlitwa na Placu "am Hof" połączyły nas poza granicami narodowymi i ukazała naszym oczom gościnną otwartość Austrii, która jest jednym z wielkich przymiotów tego kraju.

Niech poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i twórcza formacja coraz to nowych dróg, sprzyjających zaufaniu między ludźmi i narodami, stanowią inspirację dla wewnętrznej i zagranicznej polityki tego kraju! Wiedeń, w duchu swego historycznego doświadczenia i swego położenia w żywym centrum Europy, może wnieść do tego swój wkład, sprzyjając w konsekwencji przenikaniu tradycyjnych wartości kontynentu, przepojonych wiarą chrześcijańską, do instytucji europejskich i na polu relacji międzynarodowych, międzykulturowych i międzyreligijnych.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama