Papież wezwał brazylijskich biskupów do większego zaangażowania misyjnego

11 maja, środa, Sao Paolo - Przemówienia Ojca Świętego wygłoszony na spotkaniu z biskupami w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Pawła w Sao Paulo

W ten sposób "w Kościołach partykularnych do biskupa należy strzeżenie i interpretacja Słowa Bożego oraz wydawanie autorytatywnych sądów, co jest a co nie jest zgodne z nim" (Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o kościelnym powołaniu teologa, n. 19). Jako nauczyciel wiary i doktryny będzie on mógł liczyć na współpracę teologa, który "oddając się w służbę prawdy, aby zachować wierność swemu zadaniu, musi brać pod uwagę właściwą misję Urzędu Nauczycielskiego i współpracować z nim" (tamże, n. 20). Obowiązek strzeżenia depozytu wiary i utrzymywania jego jedności wymaga wielkiej czujności, tak aby "został on zachowany i przekazany wiernie i aby stanowiska szczególne były ujednolicone w integralności Ewangelii Chrystusowej" (Dyrektorium w sprawie duszpasterskiej posługi biskupów, n. 126).
Oto więc ogromna odpowiedzialność, jaką podejmujecie jako ci, którzy formują lud, zwłaszcza swych kapłanów i zakonników. Są oni waszymi wiernymi współpracownikami. Znam zaangażowanie, z jakim próbujecie formować nowe powołania kapłańskie i zakonne. Formacja teologiczna i w zakresie nauk kościelnych wymaga stałej aktualizacji, ale zawsze zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła.

Odwołuję się do waszej gorliwości kapłańskiej i do rozeznania powołania, także po to, aby umieć uzupełniać wymiar duchowy, psychiczno-uczuciowy, intelektualny i duszpasterski w młodych ludziach, dojrzałych i gotowych do służenia Kościołowi. Dobre i stałe towarzyszenie duchowe jest nieodzowne, aby sprzyjać dojrzałości ludzkiej i unikać ryzyka odchyleń w dziedzinie płciowości. Pamiętajcie zawsze, że celibat kapłański stanowi dar, "który Kościół otrzymał i chce zachować, świadom, że jest to dobre dla niego i dla świata" (Dyrektorium w sprawie posługi i życia kapłanów, n. 57).

Chciałbym polecić waszej trosce również wspólnoty zakonne, które wpisują się w życie waszej diecezji. Wnoszą one cenny wkład, gdyż "różne są dary łaski, lecz ten sam Duch" (1 Kor 12,4). Kościół nie może nie okazywać radości i wysokiej oceny dla tego wszystkiego, co osoby zakonne robią za pośrednictwem uniwersytetów, szkół, szpitali oraz innych dzieł i instytucji.

6. Znam dynamikę waszych zgromadzeń i wysiłek na rzecz określenia różnych planów duszpasterskich tak, aby przyznawały one priorytet formacji duchowieństwa i pracowników duszpasterskich. Niektórzy z was zachęcali ruchy ewangelizacyjne, aby ułatwić gromadzenie wiernych na niezawodnej linii działania. Następca Piotra liczy na was, aby wasze przygotowanie opierało się zawsze na duchowości wspólnoty i wierności Stolicy Piotrowej, aby mieć pewność, że działanie Ducha nie jest daremne. Integralność wiary, wraz z dyscypliną kościelną jest bowiem i zawsze będzie tematem, który wymagać będzie uwagi i zaangażowania wszystkich was, zwłaszcza gdy chodzi o wyciąganie skutków z faktu, że istnieje "tylko jedna wiara i tylko jeden chrzest".

Jak wiecie, wśród różnych dokumentów, podejmujących zagadnienie jedności chrześcijan, znajduje się Dyrektorium Ekumeniczne, ogłoszone przez Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan. Ekumenizm, czyli poszukiwanie jedności chrześcijan, staje się w tych naszych czasach, w których stwierdzamy spotkanie kultur i wyzwanie sekularyzmu, coraz bardziej palącym zadaniem Kościoła katolickiego. Jednakże w następstwie mnożenia się coraz to nowych wyznań chrześcijańskich, a zwłaszcza w obliczu pewnych form prozelityzmu, często agresywnego, zaangażowanie ekumeniczne staje się zajęciem złożonym.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama