Papież wezwał brazylijskich biskupów do większego zaangażowania misyjnego

11 maja, środa, Sao Paolo - Przemówienia Ojca Świętego wygłoszony na spotkaniu z biskupami w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Pawła w Sao Paulo

Umiłowani bracia w biskupstwie!

"A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają" (por. Hbr 5, 8-9).

1.
Tekst, którego przed chwilą wysłuchaliśmy w krótkim czytaniu dzisiejszych Nieszporów, zawiera głęboką naukę. Również w tym przypadku stwierdzamy, że Słowo Boże jest żywe i ostrzejsze od obosiecznego miecza, przenikając aż do stawów i duszy, przynosząc jej ulgę i pobudzając jej wierne sługi (por. Hbr 4, 12).

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi się spotkać z prestiżowym episkopatem, który kieruje jednym z najliczebniejszych narodów katolickich na świecie. Pozdrawiam was z uczuciem głębokiej jedności i szczerej miłości, znając dobrze oddanie, z jakim towarzyszycie powierzonym wam wspólnotom. Gorące powitanie przez proboszcza katedry i wszystkich obecnych pozwala mi czuć się jak w domu, w tym wielkim wspólnym Domu, którym jest nasza Święta Matka, Kościół katolicki.

Szczególne pozdrowienie kieruję do nowego prezydium Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii, a wyrażając wdzięczność za słowa jej przewodniczącego, biskupa Geraldo Lyrio Rocha, składam życzenia owocnej pracy w zadaniu umacniania jedności między biskupami i wspierania wspólnej działalności pasterskiej na obszarze o wymiarach kontynentu.

2. Ze swoją tradycyjną gościnnością Brazylia przyjmuje uczestników V Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Wyrażam podziękowanie za uprzejme powitanie przez ich członków i głębokie uznanie dla modlitw narodu brazylijskiego, zanoszonych przede wszystkim w intencji powodzenia spotkania biskupów w Aparecidzie.

Chodzi o wielkie wydarzenie kościelne, które wpisuje się w wysiłek misyjny, jaki Ameryka Łacińska będzie musiała podjąć, począwszy właśnie od tego miejsca, z ziemi brazylijskiej. Dlatego na początku chciałem zwrócić się do was, biskupów Brazylii, przywołując te pełne treści słowa Listu do Hebrajczyków: "A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają" (por. Hbr 5, 8-9).
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama