PORADNIK "Polak za granicą 2003" - Brazylia

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

BRAZYLIA (Federacyjna Republika Brazylii):
* Stolica:
Brasilia
* Waluta: real (BRL), 1 BRL = 100 centavos; i USD = 2,90 BRL
* Język urzędowy: portugalski
* Inne języki: hiszpański, angielski

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. W razie przedłużenia pobytu w celach turystycznych powyżej 90 dni należy zgłosić się do Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu, i złożyć wniosek o przedłużenie prawa pobytu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udzielane w zasadzie automatycznie, po uiszczeniu opłaty skarbowej (około 10 USD). W razie stwierdzenia nielegalnego pobytu Policja Federalna nakazuje obcokrajowcowi opuszczenie kraju w ciągu 8 dni i obciąża go karą grzywny w wysokości około 300 USD (zapłacenie grzywny jest warunkiem wydania pozwolenia na ponowny wjazd do Brazylii).

Cudzoziemiec, który nie zastosuje się do nakazu opuszczenia Brazylii, może zostać aresztowany na okres do 60 dni, z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni, aż do deportacji. Przyjazd w celu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej oraz z zamiarem pobytu stałego wymaga wiz, których wydanie obwarowane jest szeregiem wymogów formalnych. Szczególnie trudne jest uzyskanie wizy z prawem do pracy (pracodawca musi zagwarantować cudzoziemcowi m.in. płacę na poziomie powyżej 3000 USD miesięcznie).

Przyjęcie na studia potwierdzone przez uczelnię jest podstawą do wydania wizy studenckiej na okres nauki. Karta stałego pobytu jest wydawana automatycznie osobie będącej członkiem najbliższej rodziny obywatela brazylijskiego. Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować i przechowywać w innym miejscu niż paszport, gdyż w razie utraty lub uszkodzenia paszportu tylko na jej podstawie można opuścić Brazylię. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na pobyt (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka).
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama