Jan Paweł II o pracy

Wszystkie odpowiedzi do pierwszego etapu konkursu "Klasówka z Jana Pawła II" można było znaleźć w encyklice Laborem exercens z 14 września 1981 r.

Podajemy odpowiedzi, jakich należało udzielić, żeby otrzymać maksymalną ilość punktów.

1. Człowiek poprzez swoją pracę staje się podobnym do Stwórcy. Na czym - według Jana Pawała II - polega to upodabnianie się?

Ludzie otrzymali od Boga Stwórcy wyraźny nakaz: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście uczynili sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28). Człowiek między innymi poprzez ten nakaz otrzymany od Boga staje się kontynuatorem Jego dzieła stworzenia. „W wypełnianiu tego polecenia człowiek, każda istota ludzka odzwierciedla działanie samego Stwórcy wszechświata” – pisze Jan Paweł II.
Człowiek powinien naśladować Boga zarówno pracując jak i odpoczywając – zwraca uwagę papież.


2. Solidarność społeczna powinna pojawiać się tam, gdzie następuje degradacja społeczna podmiotu pracy, wyzysk i narasta nędza. Kościół jest w tę kwestię żywo zaangażowany. Dlaczego? Jak tłumaczył to zaangażowanie Papież Polak?

Posłannictwem Kościoła – jak wyjaśnia Jan Paweł II – jest stawanie się Kościołem ubogich. Jest to sprawdzianem wierności Chrystusowi. „Ubodzy” pojawiają się pod różnymi postaciami, pojawiają się tam, gdzie naruszona zostaje godność ludzkiej pracy, bądź przez to, że zostają ograniczone możliwości pracy, zaniżone jest wynagrodzenie, naruszone prawo do sprawiedliwej płacy i zabezpieczenia pracownika oraz jego rodziny

"Kościół jest w tej sprawie żywo zaangażowany, uważa bowiem za swoje posłannictwo, za swoją służbę, za sprawdzian wierności wobec Chrystusa – być „Kościołem ubogich”. „Ubodzy” zaś pojawiają się pod różnymi postaciami, pojawiają się w różnych miejscach i w różnych momentach, pojawiają się w wielu wypadkach jako wynik naruszenia godności ludzkiej pracy, bądź też przez to, że zostają ograniczone możliwości pracy ludzkiej, a więc przez klęskę bezrobocia, bądź przez to, że się zaniża wartość pracy i prawa, jakie z niej wynikają, w szczególności prawa do sprawiedliwej płacy i do zabezpieczenia osoby i pracownika oraz rodziny" - czytamy w Laborem exercens.

3. Technika jest sprzymierzeńcem człowieka - powiada Jan Paweł II. Jest ona zespołem narzędzi, które ułatwiają pracę. Czasem jednak może być też zagrożeniem. W jakich przypadkach?

Jeżeli technika – mechanizacja pracy – wypiera człowieka, odbiera mu zadowolenie z pracy, chęci do twórczego działania i odpowiedzialności; pozbawia zajęcia wiele zatrudnionych osób lub, na skutek przesadnej fascynacji maszyną, czyni człowieka swoim niewolnikiem, przestaje być sprzymierzeńcem. Staje się zagrożeniem dla człowieka.

4. Praca jest warunkiem zakładania rodziny. Proszę wymienić funkcje pracy podane przez Ojca świętego w tym kontekście

Jan Paweł II wymienia pracę jako warunek zakładania rodziny, ponieważ praca jest podstawową drogą do zapewnienia rodzinie utrzymania. Poza tym praca i pracowitość warunkują proces wychowania rodzinie. Człowiek „staje się człowiekiem” między innymi przez pracę – wyjaśnia Jan Paweł II

Pracy można czasem użyć przeciw człowiekowi. W jaki sposób? Proszę podać przykłady wymienione przez Jana Pawła II

Pracę wykorzystuje się przeciw człowiekowi, kiedy karze się go poprzez system pracy obozowej, czyni się z niej środek ucisku lub wyzyskuje się pracę ludzką a tym samym człowieka pracy

Odpowiedzi na pytania zadane w pierwszym etapie przysłało prawie 120 osób. Trwa opracowywanie wyników. Wkrótce opublikujemy je na stronie konkursu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg