Pozostańcie w ramionach Chrystusa

Przed modlitwą maryjną Ojciec Święty pozdrowił w kilku językach rodziny na całym świecie, życząc im błogosławieństwa Chrystusa i wytrwania w Jego miłości.

Po portugalsku:
Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie pozdrawiam rodziny brazylijskie: obecne tutaj oraz te, które słuchają mnie za pośrednictwem radia i telewizji. Dzisiejsze spotkanie napełnia nas nadzieją na przyszłość rodziny chrześcijańskiej. Od was zależy los waszego kraju. Niech Bóg wam błogosławi i zawsze będzie z wami!

Po hiszpańsku:
Pozdrawiam również obecne tutaj rodziny hiszpańskie i te wszystkie, które w Hiszpanii bądź w Ameryce Łacińskiej duchowo uczestniczą w naszej uroczystości. Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże wam podtrzymywać w każdym z waszych ognisk domowych płomień wiary, miłości i zgody, byście byli światłem i nadzieją ludzkości! Bądźcie wierni powołaniu, które skierował do was Bóg. Serdecznie was wszystkich błogosławię.

Po angielsku:
Gorąco pozdrawiam wszystkie rodziny angielskojęzyczne przybyłe tutaj z całego świata. Rodzina pozostaje priorytetem i przedmiotem największej troski w życiu i posłudze Kościoła. Tak jak żyje rodzina, żyje też Kościół i całe społeczeństwo. Niech owocem tego Światowego Spotkania Rodzin będzie nowa świadomość wartości rodziny w oczach Boga, a rodziny katolickie niech z większą odpowiedzialnością i wdzięcznością pełnią swoją rolę «kościołów domowych». Tylko wtedy, gdy rodzice modlą się razem ze swoimi dziećmi, mogą rzeczywiście przekazać im prawdy i wartości wiary. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie wam wzorem i przewodnikiem! Niech was Bóg błogosławi!

Po polsku:
Pozdrawiam z całego serca rodziny polskie w Brazylii. Nieustannie proszę Boga, aby w Chrystusie dokonało się uświęcenie rodzin. Dziś także staję wraz z wami wobec Boga i Ojca z tą żarliwą modlitwą, ażeby pobłogosławił to, czego w was dokonał przez sakrament małżeństwa. W Bogu samym bowiem jest źródło życia i świętości. Niech świętość rodzin stanic się zaczynem odnowy wewnętrznej łudzi i narodów. Niech Bóg wam błogosławi.

Po francusku:
Rodziny francuskojęzyczne, z całego serca pozdrawiam te z was, które są w Rio, i te, które jednoczą się z nami pozostając w swoim kraju. Dziękujcie Bogu za Jego dary, za waszą miłość i za wasze dzieci. Z nadzieją i z pomocą Matki Bożej dochowujcie wierności w wypełnianiu podjętych zobowiązań, dla dobra ludzkości i Kościoła! Niech wam Bóg błogosławi!

Po włosku:
Serdecznie pozdrawiam rodziny włoskie obecne tutaj i te, które są z nami zjednoczone duchowo w całej Brazylii, we Włoszech i na całym świecie. Drogie rodziny, bądźcie zawsze świadome wartości misji, którą Bóg wam powierzył, i na wszelkie sposoby wnoście swój wkład w budowę cywilizacji miłości i życia. Niech Bóg was błogosławi i zawsze będzie z wami!

Po portugalsku:
Wyrażam radość z tego spotkania z rodzinami tu, w Rio de Janeiro, w którym z ogromnym entuzjazmem uczestniczyło tak wiele osób. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu tego zgromadzenia. Pragnę, aby z tych dni przeżytych w Rio de Janeiro zrodziła się w sercach wszystkich zdecydowana wola obrony rodziny, która jest nadzieją ludzkości. Podczas obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Rzymie nie może zabraknąć specjalnego spotkania z rodzinami. Wszystkie rodziny są na nie zaproszone.

A teraz skierujmy nasze myśli ku Świętej Rodzinie z Nazaretu, prosząc Ją o opiekę, aby w chrześcijańskich ogniskach domowych, dla których jest Ona przykładem i wzorcem, panował pokój i pogoda, owoce autentycznie przeżywanej wiary.

W sposób szczególny nasze modlitwy kierujemy teraz - gdy odmawiamy « Anioł Pański» - do Najświętszej Maryi Panny, Przyczyny naszej radości. W Niej Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami; w Niej otrzymujemy zadatek życia wiecznego. Chwalmy z radością początek naszego zbawienia.

Na zakończenie spotkania Jan Paweł II powiedział:
Ze szczytu Corcovado Chrystus błogosławi miasto Rio de Janeiro i całą Brazylię. Niech dziś Chrystus pobłogosławi w sposób szczególny wszystkie rodziny brazylijskie i wszystkie rodziny świata. Niech zachowają one to błogosławieństwo Chrystusa z Corcovado i niech pozostaną w ramionach Chrystusa przez całe życie! Dziękuję!
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg