Znak nadziei dla Kościoła i świata

1. W tych dniach w Manili, stolicy Filipin, odbywało się IV Światowe Spotkanie Rodzin, które zakończyło się kilka godzin temu uroczystą liturgią eucharystyczną. Głównym celebransem był kard. Alfonso López Trujillo, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, mój legat na to ważne wydarzenie kościelne.

Bardzo znaczący był temat spotkania: «Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia». Tak! Wierny i płodny związek mężczyzny i kobiety, pobłogosławiony łaską Chrystusa, stanowi prawdziwą Ewangelię życia i nadziei dla ludzkości. To radosne przesłanie było głoszone przez tysiące rodzin wszystkich ras i krajów razem z bardzo licznymi rodzinami filipińskimi, które zgromadziły się w Manili na tym ważnym spotkaniu religijnym. Wspólnie zobowiązały się one do aktywnego udziału w nowej ewangelizacji.

2. «Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę» - tak napisałem w Ad-hortacji apostolskiej Familiaris consortio (n. 86). To stwierdzenie jest obecnie szczególnie aktualne. O jaką rodzinę jednak chodzi? Na pewno nie o tę nieprawdziwą, jaką tworzy połączenie egoizmów indywidualnych. Doświadczenie pokazuje, że taka karykatura rodziny nie ma przyszłości i nie może zapewnić przyszłości żadnemu społeczeństwu.

Rodzina natomiast jest «dobrą nowiną» w takiej mierze, w jakiej odpowiada na odwieczne wezwanie, które Bóg kieruje do niej od zarania ludzkości, i je wypełnia. Ten pierwotny zamysł wobec życia podziela również, Bogu dzięki, wielu małżonków niechrześcijan. Rodzina stanowi w naszych czasach uprzywilejowane miejsce dialogu między różnymi religiami i kulturami, jawi się zatem jako droga pojednania i pokoju.

3. Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Rodziny, powierzamy duchowe owoce wielkiego spotkania w Manili, a także - już teraz - przyszłe światowe zgromadzenie rodzin, które odbędzie się w 2006 r. w Walencji w Hiszpanii.

Módlmy się, aby każda rodzina, jako prawdziwy «Kościół domowy» i «dobra nowina» o miłości i życiu, była znakiem nadziei dla wspólnoty Kościoła i całego świata.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg